มารู้จัก ชนิดของดิน มีกี่แบบ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับถมดินสร้างบ้าน

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถจำแนกได้เป็นดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งให้ประโยชน์ และข้อจำกัดในการปลูก และการนำไปใช้งานในการก่อสร้างต่าง ๆ บทความนี้ KACHA จะพาไปรู้จัก ชนิดของดิน และดินชนิดไหนใช้ทำอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ดิน เป็นวัสดุ ที่ประกอบด้วยส่วนผสม 5 อย่าง คือ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุในดิน สิ่งมีชีวิต ก๊าซ และน้ำ แร่ธาตุในดิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดินเหนียว ดินตะกอน และดินทราย ดินมีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ คือ

 1. เป็นสื่อกลางในการเจริญเติบโตของพืช
 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
 3. แหล่งที่เก็บกักน้ำ หรือความชื้นในดิน
 4. เป็นตัวดัดแปลงชั้นบรรยากาศของโลก

ชนิดของดิน มีกี่ประเภท?

ชนิดของดิน-ถมดินสร้างบ้าน02
 • ดินทั่วไป

เป็นดินชิ้นสองหรือชิ้นสาม มีราคาถูก ได้รับความนิยมนำมาใช้ การถมดิน และในการสร้างบ้าน ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยดินประเภทนี้ จะมีความแน่น และมีสีจาง ไม่เหมาะสำหรับนำมาปลูกต้นไม้ แต่หากดิน มีความเหนียว สามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้บางชนิด

 • ดินดาน

เป็นดินที่ใช้สำหรับถมที่ และปลูกสร้าบ้านได้ทันที  เพราะเป็นดินแห้ง บดอัดได้ดี จะมีสีออกสีเหลือง เนื่องจากอินทรีย์น้อย มีส่วนผสมของแร่ และหินมาก โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการนำมาถมที่ เพราะมีความแข็งแรง แน่น เหมาะสำหรับใช้ทำถนน หรือที่ดินริมน้ำ

 • ดินลูกรัง

เป็นดินที่สามารถบดอัดได้ดี มีความแน่น เหมาะสำหรับใช้ทำถนน ไม่เหมาะในการใช้ปลูกต้นไม้  บางพื้นที่การใช้งาน สามารถแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยได้

 • ดินทราย

ชนิดของดินทราย จะมีประมาณทรายร้อยละ 70 ขึ้นไป ไม่อุ้มน้ำ ง่ายต่อการกัดกร่อน หากมีการนำมาใช้ จะต้องบดอัดอย่างดี เพื่อป้องกันดินไหล และทรุดตัว ที่สำคัญ ดินทรายมีราคาถูก เหมาะสำหรับการถมดินโครงการบ้านจัดสรร

 • หน้าดิน

เป็นดินที่ร่วนพรุน เนื้อดินมีความละเอียดนุ่ม เมื่อแห้ง จะมีการแข็งตัวพอประมาณ เป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดี มีลักษณะสีดำคล้ำ สามารถปลูกต้นไม้ได้ดี อมความชื้น และเหมาะสำหรับต้นไม้สูง

 ก่อนถมดินสร้างบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การปรับหน้าดินให้พร้อมก่อนก่อสร้าง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การถมดิน เป็นวิธีที่ใช้ปรับหน้าดินได้ดี การถมดินนั้น จะถมให้สูงเท่าไหร่ก็ถมได้เลย และต้องดูอีกหลายปัจจัยควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวภายหลัง เช่น การทรุดตัวของดิน หรือการระบายน้ำภายในพื่นที่ เป็นต้น ดังนั้น การถมดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก่อสร้าง มีปัจจัยหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง และควรตำนึงถึงก่อการถมดิน ดังนี้

ชนิดของดิน-ถมดินสร้างบ้าน03
 1. ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดิน

ผู้รับเหมาควรตรวจสอบลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวก่อน เพื่อให้รู้ว่า จะต้องมีการถมดินสูงแค่ไหน ควรสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือไม่ ใช้เวลาระบายน้ำนานแค่ไหน เพราะปัญหาดังกล่าว จะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวง่าย จะต้องถมแล้วอัดให้แน่นกว่าปกติ ใช้เวลานานขึ้น

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสังเกตพื้นที่เพื่อการถมดินได้ คือ การสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นบนดินแปลงนั้น หากมีต้นกก ต้นอ้อ หรือธูปฤๅษี แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความชื้นแฉะสูง ดินตรงนั้นจะมีความอ่อนตัว แต่ถ้าหากมีต้นกระถิน หรือมะขามเทศ แสดงว่าดินบริเวณนั้นมีความแห้ง

 1. ระดับความสูงของพื้นที่ที่จะถมดิน

เรื่องระดับความสูงของพื้นที่ที่ต้องการถม ต้องประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ปกติน้ำท่วมถึงระดับไหน พื้นถนนเทียบกับพื้นที่ของตนเอง เทียบความสูงของที่บ้านหลังอื่น และที่ดินที่เป็นแปลงเปล่า มองเผื่ออนาคตด้วยว่าหากมีการก่อสร้างอื่น ๆ เพิ่มขึ้น พื้นที่ต่าง ๆ รอบด้าน จะต้องถูกถมให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้น การประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยให้รู้ได้ว่าต้องถมดินสูงแค่ไหน

ความสูงของการถมดินโดยทั่วไปแล้ว จะถมสูงกว่าถนน 50-80 ซม. แต่สำหรับบางพื้นที่หากประเมินแล้วว่าต้องเผื่อการยุบตัวไว้ ก็อาจถมดินให้สูงกว่า 1 เมตร

 1. พื้นที่หลังถมดินควรทิ้งไว้นานแค่ไหน

การทิ้งระยะเวลารอดินเซ็ตตัวหลังถมดินเสร็จ หากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรเริ่มก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซ็ตตัวก่อน ยิ่งถมสูงยิ่งมีโอกาสทรุดตั ควรทิ้งระยะเวลาไว้ 6-12 เดือน หรือจะร่นระยะเวลาได้ โดยการใช้รถบดอัดดินช่วย หรือทำทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้งใช้รถบดอัดดิน และทิ้งระยะเวลารอดินเซ็ตตัว ยิ่งจะทำให้การปรับหน้าดินก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะดินที่เหมาะกับการใช้ถมดิน

การเลือกใช้ดินสำหรับนำมาถมที่ ควรมีการเลือกใช้ดินธรรมชาติ ไม่ควรเลือกใช้ดินที่มีการผสมเศษอิฐ หรือเศษหิน เพียงเพราะมีราคาถูก เพราะอาจส่งปัญหาต่อเสาเข็มได้ โดยดินธรรมชาติที่มักนำมาใช้ในการถมที่ ได้แก่

ชนิดของดิน-ถมดินสร้างบ้าน04
 • ดินดาน หรือซีแล็ค เป็นดินที่มีลักษณะแห้ง นิยมมาใช้เมื่อมีความต้องการปลูกสร้างหลังถมดิน ปรับหน้าดินเสร็จทันที บดอัดได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ถมทำพื้นที่ถนน หรือที่ดินที่อยู่บริเวณริมน้ำ
 • ดินทราย เป็นดินที่จำเป็นต้องใช้การบดอัดให้แน่น เนื่องจากดินทรายจะประกอบด้วยทรายไม่น้อยกว่า 70% เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย และไม่อุ้มน้ำ หากอัดไม่เน่น อาจเกิดปัญหาดินทรุดตัว และไหลออกบริเวณข้างเคียง ส่วนสาเหตุที่มีคนเลือกใช้ดินทรายในการถมที่ เพราะเป็นดินที่ใช้ต้นทุนต่ำ ราคาถูก
 • ดินลูกรัง เป็นดินที่ค่อนข้างแข็ง ยิ่งตอนเป็นดินที่แห้งจะยิ่งแข็ง มีสีน้ำตาง หรือแดง เหมาะสำหรับใช้ถมทำถนนคอนกรีต เพราะบดให้อัดแน่นได้ดี แต่ไม่เหมาะกับการใช้ปลูกต้นไม้ เนื่องจากแห้งเกินไป
 • ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด สามารถอุ้มน้ำได้ดี หาง่าย ต้นทุนไม่สูง ดินชนิดนี้เป็นที่นิยมในการใช้ถมที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ชนิดของดิน-ถมดินสร้างบ้าน05

รู้ไหม? ดินที่เหมาะสำหรับถมสร้างบ้านมากที่สุด คือดิมถม ดินดำ ดินชั้นสอง และดินเหนียว เป็นประเภทดินที่เหมาะสำหรับถมที่สร้างบ้าน และเพื่อให้การสร้างบ้านออกมามีคุณภาพ ควรบดอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดินทรุดตัวภายหลัง

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ชนิดของดิน มีกี่แบบ แต่ละแบบใช้งานในด้านไหนบ้าง นอกจากจะได้รู้กันแล้วว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ การถมดิน การปรับหน้าดิน ดินลักษณะไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนก่อสร้างนั่นเอง

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก เช่น รอกโซ่ รอกโซ่มือสาว เครนยกของ และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทของเรา ยังมีบริการรับ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้าต่าง ๆ จากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ การันตีผ่านมาตรฐานก่อสร้าง และความปลอดภัยต่าง ๆ เข้าชมเว็บไซต์ www.kacha.co.th