ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน ต้นไม้ปลูกในบ้าน เรื่องควรรู้ก่อนปลูก มีอะไรบ้าง?

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ช่วยเพิ่มร่มเงาภายในบ้าน ปกป้องบ้านจากอากาศร้อนภายนอก พร้อมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศ ที่สดชื่น และเย็นสบาย การปลูกต้นไม้ใหญ่ มีข้อควรระวังเช่นกัน เพราะหากปลูกในบริเวณบ้าน ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดลมฝน พัดรุนแรง อาจจะส่งผลให้ต้นไม้ล้ม และเสี่ยงทำให้บ้านได้รับความเสียหาย เกิดอันตรายกับคนในบ้านได้

แล้วต้นไม้ที่ปลูกในบ้านได้นั้น มีอะไรบ้าง บทความนี้ KACHA ได้รวบรวม “ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน” มาฝากกัน ไปดูกันเลย

ข้อควรรู้ก่อน ปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้าน

ก่อนจะไปดูว่ามีต้องไม้อะไรบ้าง ที่สามารถปลูกในบ้านได้ เรามาดูข้อควรรู้ ข้อควรระวังกันก่อนดีกว่า มีดังนี้

1. จัดวางทิศทางอย่างเหมาะสม

สิ่งที่ไม่ควรละเลย คือ การปลูกต้นไม้ในตำแหน่ง และทิศทางที่เหมาะสม โดยต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในบ้าน ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เพื่อให้ช่วยบดบังแสงแดดไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ควรหลีกเลี่ยงทิศใต้ เนื่องจากจะบังทิศทางลม ส่งผลให้บ้านร้อน ควรเว้นระยะห่างจากบ้านประมาณ 5 เมตร หรืออาจเว้นตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้รากไม้ สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างบ้าน

หากมีที่ดินเปล่า ควรวางแผนการปลูกต้นไม้ให้ดีเสียก่อน โดยควรเว้นบริเวณด้านหน้าเอาไว้ และปลูกห่างจากแนวรั้วบ้าน ประมาณ 2 เมตร เพื่อป้องกันปัญหากิ่งก้านต้นไม้ ยื่นออกไปนอกบ้านภายหลัง

2. ระยะห่างระหว่างต้นไม้ ทำที่ค้ำยันต้นไม้

สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้หลายต้น การเว้นระยะห่างระหว่างต้นไม้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย โดยให้ดูจากขนาด และรูปทรงเป็นหลัก หากเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มขนาดเล็ก ให้ปลูกชิดกันประมาณ 6 เมตร แต่ถ้าต้นไม้มีพุ่มกว้าง ให้ปลูกห่างกันประมาณ 8-10 เมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเจริญเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ควรทำที่ค้ำยันต้นไม้ เพื่อเสริมความแข็งแรง และป้องกันไม่ให้ล้มทับบ้าน เมื่อเกิดพายุลมแรงด้วย

3. เลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ควรเลือกพรรณไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย ทนแดด ทนฝน เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านแข็งแรง มีอายุยืน อยู่ให้ความร่มรื่น และความเย็นสบายไปนาน ๆ มีใบที่แสงแดดสามารถส่องได้ทั่วถึง และควรเลือกต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบ เพื่อลดปัญหาใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ในกรณีที่อยากเพิ่มร่มเงาภายในบริเวณบ้าน แนะนำให้เลือก ต้นไม้ที่มียอดแผ่กว้าง

220906-Content-ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน02

4. จัดพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งก้านให้เหมาะสม

หากปลูกต้นไม้กลางบ้าน ควรจัดพื้นที่ ให้มีขนาดอย่างน้อย 3×3 เมตร เพื่อสร้างความสมดุล ระหว่างตัวบ้านกับกิ่งก้านต้นไม้ ป้องกันความเสียหายในภายหลัง และควรหมั่นตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ไม่ให้แผ่กว้าง จะช่วยควบคุมไม่ให้รากแผ่ขนาดใหญ่ ไปทำลายโครงสร้างบ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายหนักในอนาคต

5. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้คร่อมบ้าน

หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้คลุมทั้งบ้าน เพราะต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในบ้าน มีส่วนทำให้เกิดความชื้นภายในบ้าน และเป็นบ่อเกิดของการสะสมเชื้อโรค เช่น เชื้อราหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหากับตัวบ้าน และโครงสร้างบ้าน รวมถึงทำให้ผู้อยู่อาศัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วย

แนะนำ ต้นไม้ใหญ่ สำหรับปลูกในบ้าน

ต้นราชพฤกษ์

ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ดูแลง่าย ออกดอกได้แม้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง โดยจะผลัดใบก่อนออกดอก มีความสูงตั้งแต่ 10-20 เมตร และมีดอกสีเหลืองขึ้นเป็นช่อ มีสีสันสดใสแล้ว ก็ยังเป็นดอกไม้ประจำประเทศไทย และเป็นดอกไม้มงคล นิยมใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น พิธีปลูกบ้าน อีกด้วย โดยส่วนใหญ่ จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ถือเป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

220906-Content-ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน03

ต้นมะม่วง

มะม่วง เป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านยอดฮิต ที่หลายบ้านนิยมปลูกไว้ นอกจากจะช่วยเพิ่มร่มเงาให้แก่ภายในบริเวณบ้านแล้ว ยังเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย ทนแดด ทนฝน ข้อควรระวัง คือ ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน เพราะเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้น อาจส่งผลเสียทำให้ตัวบ้านเกิดปัญหามีรอยแตกร้าวได้

ต้นจำปี

ต้นจำปี เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโตได้เร็ว มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ให้ร่มเงากับบริเวณบ้านได้ดี ไม่ว่าจะเป็นระเบียง หรือลานพักผ่อนในสวน ดอกจำปีเป็นดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกได้ตลอดปี ส่วนใบ เป็นใบขนาดใหญ่ จึงเก็บกวาดได้ง่าย โดยต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านชนิดนี้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือน้ำท่วมขัง เพราะไม่ทนต่อน้ำท่วมนัก

220906-Content-ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน04

ต้นสารภี

ต้นสารภี เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบที่มีความสูง 10-15 เมตร ช่วยเพิ่มร่มเงา ภายในบริเวณบ้านได้ดี อีกทั้งเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ชอบดินร่วนซุย และปลูกได้ทั้งในที่ที่มีแดดรำไร รวมถึงพื้นที่ ที่มีแสงแดดจ้า โดยดอก มีสีขาว ส่งกลิ่นหอมเป็นอย่างมาก ออกดอกเป็นช่อ กระจุกตามกิ่ง และมีผลเป็นรูปทรงกลมรีผิวเรียบขนาด 2.5-5 เซนติเมตรเมื่อสุก จะมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อนิ่ม เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน ที่ช่วยให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดี

ต้นหูกระจง

ต้นหูกระจง เป็นไม้ประดับที่เจริญเติบโตเร็ว มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร และควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเล็กน้อย เพื่อป้องกันตัวบ้านจากความเสียหายหากปลูกใกล้เกินไป ถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน ที่ช่วยเพิ่มร่มเงาภายในบริเวณบ้าน ใบแผ่ออกกว้างเป็นชั้นสวยงาม แต่ละชั้น ห่างกันประมาณ 50-100 เซนติเมตร ข้อควรระวัง คือ หลีกเลี่ยงปลูกใกล้กับบ่อปลา หรือสระว่ายน้ำ เนื่องจากมีพุ่มใบละเอียด ทำให้ใบไม้ร่วงง่าย อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้นได้

220906-Content-ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน05

ต้นกันเกรา

ต้นกันเกรา เป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน ที่มีดอกส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน โดยออกดอกในช่วง เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม เริ่มแรกก่อนดอกไม้จะบาน กลีบดอกจะเป็นสีขาว แต่เมื่อบานเต็มที่ จะเป็นสีเหลืองอมแสด ถือเป็นต้นไม้มงคล ที่มีพุ่มใบแน่น ให้ร่มเงากับบริเวณบ้านได้ดี อีกทั้งยังดูแลง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง แต่ก็อยู่กับฝนตกชุกได้เช่นกัน

หากใครกำลังมองหาไอเดีย ในการตกแต่งบ้าน หรือมองหา ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้าน ลองหาต้นไม้เหล่านี้ ไปปลูกกันดู เพราะนอกจากจะทำให้บ้านมีบรรยากาศสวย ๆ แล้ว ต้นไม้ปลูกในบ้าน มันยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย ????

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!! เลือกดูสินค้า สินค้าจาก KACHA  คลิกเลย ????????

อ้างอิงข้อมูลจาก: jorakay.co.th