งานช่าง งานช่างในบ้าน คือ?

งานช่าง งานช่างในบ้าน คือ การทำงาน หรือสิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่าง ซึ่งมีหลายประเภทหลายสาขา ผู้เป็นช่าง จึงมักมีคำต่อท้าย เพื่อบอกประเภท หรือสาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างเชื่อม เป็นต้น

ช่างที่ดี นอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว ยังต้องมีฝีมือ หรือศิลปะในการทำงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง งานช่างในบ้าน ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะสร้างเสริมความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานด้วย

220704-Content-รวมสารพัด งานช่าง ภายในบ้าน ทำได้เอง ไม่ง้อช่าง02

รู้จัก งานช่าง ที่คุณก็ทำเองได้

งานช่างพื้นฐาน คือ งานช่างเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง  งานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนัง และถนน หรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น

ลักษณะของ งานช่างในบ้าน ทำเองได้ มีอะไรบ้าง?

งานช่างในบ้าน พื้นฐานแต่ละงาน สามารถทำเองได้ง่าย ๆ มีลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้

  • งานไฟฟ้า

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน

งานไฟฟ้าแบบง่าย ๆ ที่ทุกท่านควรเรียนรู้ไว้ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ เพราะเป็นสิ่งที่ง่าย และใกล้ตัวเรามากที่สุด อีกทั้งมีความอันตรายน้อย แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง อย่าลืมสับสับสวิตช์ ปิดคัทเอาท์ ระบบไฟในบ้าน ก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยด้วย

อ่านบทความ : ตรวจ “ระบบไฟฟ้า” ด้วยตัวเอง ทำได้อย่างไร?

220704-Content-รวมสารพัด งานช่าง ภายในบ้าน ทำได้เอง ไม่ง้อช่าง03
sponsored (โฆษณา)
  • งานช่างประปา

งานช่างประปา คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ การวางท่อประปา การเชื่อมต่อท่อ และการไหลของน้ำ น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ระบบการประปา ได้แก่ การนำน้ำเข้ามาใช้ การระบายน้ำโสโครก ภายในอาคารบ้านเรือนออกไป เป็นต้น ดังนั้น ความรู้เรื่องระบบน้ำประปา ระบบการระบายน้ำโสโครก สุขภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน วิธีการจัดระบบการประปา การซ่อมบำรุงรักษา จึงเป็นสิ่งจำเป็น สามารถศึกษา และปฏิบัติได้ทั้งชาย-หญิง

เราสามารถใช้น้ำ ในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภค และบริโภค อาคารบ้าน พักอาศัยก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการวาง ระบบน้ำประปา มาใช้ในอาคารด้วย ในการนำน้ำมาใช้กับ อาคารบ้านเรือน ทั้งหลาย จะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการใช้งาน อีกทั้งสะดวก ในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ถึงแม้ไม่ได้เดินระบบน้ำด้วยตนเอง แต่หากเกิดเหตุการเสียชำระพัง ก๊อกรั่ว หรือท่อตันในเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้ เราสามารถทำเองได้ เพียงใช้ไขควง ประแจ หรือเทป สำหรับพันงานประปา ก็สามารถซ่อมได้เองง่าย ๆ

อ่านบทความ : ระบบน้ำ และระบบสุขาภิบาล มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

  • งานช่างไม้

เราสามารถทำงานไม้ได้เอง อย่างง่าย ๆ เพียงมี น็อต สว่าน ตะปู ค้อน ก็สามารถทำงานช่างไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ เช่น เจาะไม้ เพื่อแขวนผนัง หรือถ้าอยากต่อชั้นวางของชิ้นเล็ก ๆ ก็ได้เช่นกัน

  • งานช่างปูน

งานปูน เป็นแขนงหนึ่งของ งานก่อสร้าง ซึ่งมีความสำคัญในงานก่อสร้าง ปัจจุบันงานปูน เป็นงานหนัก และคงทนต่อดิน ลมฟ้าอากาศ งานปูนสร้างโดยวัสดุที่ทำขึ้น จากสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่ได้จากธรรมชาติผสมกัน งานปูน มีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบ เช่น ในรูปของ คอนกรีต ปูนก่อ ปูนถือ หินขัด หินล้าง

งานปูน ฟังดูจะเหมือนเป็นงานใหญ่ แต่จริง ๆ เราสามารถ หาซื้อปูน สำหรับงานช่างขนาดเล็ก ที่สามารถผสมด้วยตนเองได้ หรือสามารถโทรสั่งรถคอนกรีตให้มาเทได้ถึงที่บ้านได้เช่นกัน

อ่านบทความ : รวมเทคนิค ฉาบปูน ที่ช่างปูนควรรู้ ผนังแข็งแรง ไม่แตกร้าว

220704-Content-รวมสารพัด งานช่าง ภายในบ้าน ทำได้เอง ไม่ง้อช่าง04
  • งานช่าทาสี

งานช่างสี เป็นงานช่างขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง เช่น งานไม้ งานปูน และงานโลหะ เพื่อตกแต่งงานที่จัดทำสำเร็จแล้ว ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม งานช่างสี นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุ การใช้งานให้ยาวนานขึ้น งานช่างสีมีหลักวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุที่ต้องศึกษา จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานช่างสีเป็นงานที่ทำได้ทั้งชาย-หญิง

งานทาสี ใครว่าทำเองไม่ได้ เพียงลองเอาแบบสีที่ชอบไปให้ ร้านผสมให้ นอกจากนี้ ทางร้าน จะช่วยแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมกับปริมาณสีที่ใช้ต่อห้องได้ด้วย

อ่านบทความ : เคล็ดลับ “ทาสีบ้าน” ทำง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ง้อช่าง

  • งานตกแต่ง

งานตกแต่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่มาก อาจเป็นงานเล็กน้อย ๆ เช่น เปลี่ยนม่าน ติดสติ๊กเกอร์ที่กระจก หรืองานตกแต่งพื้นในสวน เป็นต้น สามารถทำได้เองแบบง่าย ๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ งานช่าง งานช่างในบ้าน ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ คงทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจถึง การทำงานช่างขั้นพื้นฐานมากขึ้น หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย อย่าลืมติดตามสาระดี ๆ จากเรากันด้วยนะจ๊ะ ^^

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้า ที่แขวนเครื่องมือช่าง คลิกเลย ????????

Sponsered (โฆษณา)