สัญลักษณ์ไฟฟ้า พื้นฐานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักกับ “สัญลักษณ์ไฟฟ้า” บทความนี้ KACHA จะพาทุกคนไปรู้จักกับ สัญลักษณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เหล่านี้กันว่า คืออะไร? ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

สัญลักษณ์ไฟฟ้า และวงจร คืออะไร?

สัญลักษณ์ไฟฟ้า คือ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่มนุษย์ เป็นผู้กำหนดขึ้น ใช้สำหรับแทนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในวงจร (Circuit and Electronic Symbols) เป็นสัญลักษณ์ แทนตัวอุปกรณ์ จะถูกใช้ในแผนภาพวงจร เพื่อแสดงให้เห็น การต่อเข้าด้วยกันของวงจร แต่รูปแบบตัวอุปกรณ์จริง จะแตกต่างจากแผนภาพวงจร ฉะนั้น ในการสร้างวงจร จึงจำเป็นต้องมี แผนภาพแสดงการวางอุปกรณ์ บนสตริปบอร์ด หรือแผ่นปริ้นท์

ตารางสัญลักษณ์ไฟฟ้า

เราสามารถแบ่ง ตารางสัญลักษณ์ไฟฟ้า ได้ดังนี้

สัญลักษณ์ลวด

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง02
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตัวนำกระแสไฟฟ้า
สัญลักษณ์สายไฟที่เชื่อมต่อ สายเชื่อมต่อ การข้ามที่เชื่อมต่อ
สัญลักษณ์สายไฟที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ

สลับสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์รีเลย์

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง03
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์สวิตช์ SPST สวิตช์สลับ SPST ตัดกระแสไฟเมื่อเปิด
สัญลักษณ์สวิตช์ SPDT SPDT สวิตช์สลับ เลือกระหว่างสองการเชื่อมต่อ
สัญลักษณ์ปุ่มกด สวิตช์ปุ่มกด (ไม่มี) สวิตช์ชั่วขณะ – เปิดตามปกติ
สัญลักษณ์ปุ่มกด สวิตช์ปุ่มกด (NC) สวิตช์ชั่วขณะ – ปิดตามปกติ
สัญลักษณ์สวิตช์จุ่ม สวิตช์ DIP สวิตช์ DIP ใช้สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด
สัญลักษณ์รีเลย์ spst SPST รีเลย์ ถ่ายทอดการเชื่อมต่อแบบเปิด / ปิดโดยแม่เหล็กไฟฟ้า
สัญลักษณ์รีเลย์ spdt SPDT รีเลย์
สัญลักษณ์จัมเปอร์ จัมเปอร์ ปิดการเชื่อมต่อโดยการใส่จัมเปอร์บนหมุด
สัญลักษณ์สะพานประสาน สะพานประสาน บัดกรีเพื่อปิดการเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์ กราวด์

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง04
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์พื้นดิน พื้นดิน ใช้สำหรับการอ้างอิงที่อาจเกิดขึ้นเป็นศูนย์ และการป้องกันไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์แชสซี พื้นแชสซี เชื่อมต่อกับแชสซีของวงจร
สัญลักษณ์กราวด์ดิจิทัลทั่วไป Digital / Common Ground

สัญลักษณ์ ตัวต้านทาน

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง05
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์ตัวต้านทาน ตัวต้านทาน (IEEE) ตัวต้านทานลดการไหลของกระแส
สัญลักษณ์ตัวต้านทาน ตัวต้านทาน (IEC)
สัญลักษณ์ potentiomemer โพเทนชิออมิเตอร์ (IEEE) ตัวต้านทานแบบปรับได้ – มี 3 ขั้ว
สัญลักษณ์โพเทนชิออมิเตอร์ โพเทนชิออมิเตอร์ (IEC)
สัญลักษณ์ตัวต้านทานตัวแปร ตัวต้านทานตัวแปร / รีโอสแตท (IEEE) ตัวต้านทานแบบปรับได้ – มี 2 ขั้ว
สัญลักษณ์ตัวต้านทานตัวแปร ตัวต้านทานแบบแปรผัน / Rheostat (IEC)
ตัวต้านทานทริมเมอร์ ตัวต้านทานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เทอร์มิสเตอร์ ตัวต้านทานความร้อน – เปลี่ยนความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
โฟโตรีซิสเตอร์ / ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง (LDR) Photo-resistor – เปลี่ยนความต้านทานด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง

สัญลักษณ์ ตัวเก็บประจุ

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง06
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
คาปาซิเตอร์ คาปาซิเตอร์ใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้า ทำหน้าที่ลัดวงจรด้วย AC และวงจรเปิดด้วย DC
สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ คาปาซิเตอร์
สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์
สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุแบบแปรผัน ตัวเก็บประจุแบบแปรผัน ความจุที่ปรับได้

สัญลักษณ์ ตัวเหนี่ยวนำ / ขดลวด สัญลักษณ์มิเตอร์ และสัญลักษณ์หลอดไฟ / หลอดไฟ

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง07
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเหนี่ยวนำ ขดลวด / โซลินอยด์ที่สร้างสนามแม่เหล็ก
สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็ก ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็ก รวมเหล็ก
สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำหลักตัวแปร ตัวเหนี่ยวนำตัวแปร
สัญลักษณ์โวลต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้า มีความต้านทานสูงมาก เชื่อมต่อแบบขนาน
สัญลักษณ์แอมมิเตอร์ แอมมิเตอร์  วัดกระแสไฟฟ้า มีความต้านทานใกล้ศูนย์ เชื่อมต่อแบบอนุกรม
สัญลักษณ์โอห์มมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัดความต้านทาน
สัญลักษณ์วัตต์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ วัดพลังงานไฟฟ้า
สัญลักษณ์หลอดไฟ หลอดไฟ สร้างแสงเมื่อกระแสไหลผ่าน
สัญลักษณ์หลอดไฟ
สัญลักษณ์หลอดไฟ

สัญลักษณ์ อื่น ๆ 

220202-Content-สัญลักษณ์ไฟฟ้าพิ้นฐานที่ควรรู้-มีอะไรบ้าง08
สัญลักษณ์ ชื่อส่วนประกอบ ความหมาย
สัญลักษณ์มอเตอร์ เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า
สัญลักษณ์หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ จากสูงไปต่ำ หรือต่ำไปสูง
สัญลักษณ์ฟิวส์ ฟิวส์
ฟิวส์จะตัดการเชื่อมต่อ เมื่อกระแสเกินเกณฑ์ ใช้เพื่อป้องกัน วงจรจากกระแสไฟฟ้าสูง
สัญลักษณ์ฟิวส์
สัญลักษณ์ลำโพง ลำโพง แปลงสัญญาณไฟฟ้า เป็นคลื่นเสียง
สัญลักษณ์ไมโครโฟน ไมโครโฟน แปลงคลื่นเสียง เป็นสัญญาณไฟฟ้า
สัญลักษณ์เสาอากาศ เสาอากาศ
ส่ง และรับคลื่นวิทยุ
สัญลักษณ์เสาอากาศ
สัญลักษณ์เสาอากาศไดโพล เสาอากาศไดโพล เสาอากาศเรียบง่ายสองสาย

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับสัญลักษณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เรานำมาฝากกัน หวังว่าคงให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย บทความหน้า จะมีอะไรดี ๆ มาฝากกันอีกนั้น อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะ

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย รอกโซ่ รอกโซ่มือสาว เครนยกของ และอุปกรณ์เสริมสำหรับงานช่าง ต่าง ๆ ราคาจับต้องได้ สินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทของเรา ยังมีบริการรับ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้าต่าง ๆ จากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ การันตีผ่านมาตรฐานก่อสร้าง และความปลอดภัยต่าง ๆ เข้าชมเว็บไซต์ www.kacha.co.th