รอยแตกร้าว ซ่อมง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง!

ปัญหาพื้นแตกร้าว ถือเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับคนมีบ้าน หรือตัวอาคาร สถานที่ ที่ได้ปรับแต่งพื้นที่ด้วยการเทปูนทำพื้น และทุกครั้งเมื่อมีปัญหา “รอยแตกร้าว” มักมีปัญหาอื่นตามมา ถ้าไม่รีบทำการแก้ไขโดยเร็ว จากปัญหาเล็กน้อย อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังขนาดใหญ่ในภายหลังได้ ดังนั้นการ ซ่อมรอยแตกร้าว หรือรอยร้าวคอนกรีต ที่ตรวจพบ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด้วยที่ต้องแก้ไข และซ่อมแซมโดยเร็ว

ตาม KACHA ไปหาคำตอบว่า รอยแตกร้าว เกิดจากอะไร? และมีวิธีแก้ไขอย่างไร? ซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยตัวเองง่าย ๆ ไม่ง้อช่าง ทำได้อย่างไร? ไปดูกัน

สาเหตุพื้นแตกร้าว เกิดจากอะไร?

การทำการซ่อมแซมรอยแตกร้าว รวมไปถึงการซ่อมรอยร้าวคอนกรีตที่ตรวจพบบนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงการซ่อมพื้นปูนขัดมัน คือ การมองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการแตกตัวของชิ้นงานปูน จนกลายเป็นปัญหาพื้นแตกร้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพโครงสร้างของตัวอาคาร รวมไปถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้พักอาศัยที่อาจไปเดินสะดุด หรือล้มลงไปในพื้นที่ปูนแตกร้าว เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกายได้

สาเหตุที่พบเป็นประจำที่ก่อให้เกิดปัญหา รอยแตกร้าว ตามพื้น รวมไปถึง รอยร้าวคอนกรีต ตามตัวอาคาร หรือฝาผนัง มักเกิดจากสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ความชื้น

ถือเป็นตัวการหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาในงานปูนทุกชนิด ความชื้นสะสมในชิ้นงานปูน ก่อให้เกิดปัญหาการขยับตัว เลื่อนตัว และการขยาย หรือหดตัวของเนื้อปูน หรือซีเมนต์ ส่งผลต่อแบบงานที่ใช้วางเพื่อหล่อพื้นปูน เมื่อแบบเกิดการขยับ เนื่องจากการขยายตัวของปูน ทำให้เกิดภาวะ พื้นแตกได้ง่าย โดยทั่วไป ช่างผู้ชำนาญงาน จะทำการตรวจสภาพพื้นที่และแบบสำหรับการหล่อก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง แต่ถึงกระนั้น ความชื้นที่ทำให้พื้นปูนแตก มักเป็นปัญหาหลักที่พบเป็นประจำเสมอ

211117-Content-รอยแตกร้าวซ่อมง่าย-ๆ-ด้วยตัวเอง-ไม่ต้องง้อช่าง!02

2. ปูนเปรี้ยว

ปัญหาหด หรือยุบตัวของปูนซีเมนต์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาพื้นแตกตามมา โดยส่วนใหญ่เกิดจากการผสมปูนที่เหลวจนเกินไป เมื่อทำการเทแล้ว ส่วนผสมที่หนักกว่า เช่น ทราย หรือกรวด จะตกตะกอนลงไปด้านล่าง เกิดภาวะทางช่างที่เรียกว่า “ปูนเปรี้ยว” ทำให้พื้นที่ผิวหน้ามีเนื้อปูนมากเกินไป จนเกิดอาการแตกของพื้นปูนขึ้นมา รวมไปถึงพื้นปูนขัดมันก็มีปัญหาในรูปแบบนี้เช่นกัน

ซ่อมรอยแตกร้าว ทำได้อย่างไร?

แม้ว่าในทางช่างปัญหาพื้นแตก บางครั้งไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคาร หรือพื้นที่เทปูนทำพื้น แต่ความสวยงาม เรียบร้อยของเนื้องานถูกลดทอนลงจากรอยแตกเหล่านี้ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นหน้างานระหว่างการควบคุมการก่อสร้าง ก็สามารถแจ้งให้ช่างทำการแก้ไขได้ แต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรับงานไปแล้ว ปัญหาพื้นปูนแตกร้าวเหล่านี้ สามารถทำการแก้ไขได้เอง โดยสามารถแบ่งรูปแบบการซ่อมแซมพื้นแตก ออกเป็น 2 ส่วน คือ ซ่อม รอยร้าวคอนกรีต และซ่อมพื้นปูนขัดมัน

sponsored (โฆษณา)
211117-Content-รอยแตกร้าวซ่อมง่าย-ๆ-ด้วยตัวเอง-ไม่ต้องง้อช่าง!03

วิธีซ่อมพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตที่เกิดการแตก หรือมีรอยร้าวในจุดต่าง ๆ สามารถทำการซ่อมแซมได้ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบพื้นที่รอยแตก

ให้ตรวจสอบรอยแตกของเนื้องานทั้งความกว้าง ความลึกของแผลพื้นแตก เพื่อประเมินว่าจะต้องใช้วัสดุในการซ่อมแซมรูปแบบใด โดยส่วนใหญ่มักใช้น้ำยาประสาน หรือปูนผสมสำเร็จในการซ่อมแซมพื้นผิวที่เกิดอาการแตก

2. ทำการปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมทำการซ่อมแซม

โดยการทำความสะอาดให้พื้นที่ซ่อมแซมปลอดจากวัสดุต่าง ๆ ที่จะทำให้ปูนขยายตัว และทำให้เกิดการขยับตัวจนพื้นแตกอีกครั้ง เช่น หิน ทราย หรือวัสดุขนาดเล็กอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการยึดเกาะของปูน จัดการเซาะร่อง เตรียมพื้นที่ให้รองรับปูนสำหรับการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

3. ผสมปูนเพื่อการแก้ไข

โดยปูนที่นำมาใช้เพื่องานแก้ไขพื้นแตก ต้องมีความเหลวพอสมควร เพื่อแทรกซึมเข้าไปได้ทุกจุดของชิ้นงาน หรือเพื่อความสะดวก สามารถใช้ปูนผสมสำเร็จ น้ำยาหยอดรอยร้าวประเภท Self Levering อัดเข้าไปตามร่องที่แตกจนเต็ม แล้วทำการฉาบ เก็บงานให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแก้ไขพื้นแตกด้วยตัวเอง

211117-Content-รอยแตกร้าวซ่อมง่าย-ๆ-ด้วยตัวเอง-ไม่ต้องง้อช่าง!04

วิธีซ่อมพื้นปูนขัดมัน

สำหรับการซ่อมพื้นปูนขัดมัน ในกรณีเกิดปัญหารอยแตกร้าวของพื้นผิว อาจดูเหมือนเป็นงานที่ยากกว่าการซ่อมแซมพื้นผิวที่แตกร้าวทั่วไป เนื่องจากเกรงว่า เมื่อซ่อมแล้ว จะเกิดเป็นรอยด่างของพื้นผิวจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมือนกัน และไม่ชำนาญหรือทราบเทคนิคการขัดมัน เพื่อให้พื้นผิวเรียบเสมอกันดังเดิม มีวิธีการง่าย ๆ ที่สามารถ ซ่อมพื้นปูนขัดมัน ให้กลับมาสวยงามดังเดิม โดยมีขั้นตอนการแก้ไขเนื้องาน ดังนี้

1. ตรวจสอบเนื้องาน

การตรวจสอบเนื้องาน และการเตรียมพื้นที่สำหรับการเทปูน เพื่อการแก้ไข ให้ทำในรูปแบบเดียวกับการเตรียมการ เพื่อการซ่อมพื้นปูนแตกทั่วไป ทั้งการทำความสะอาด การเซาะร่อง เพื่อให้เนื้อปูนยึดเข้ากับชิ้นงานได้ดี

2. ใช้ปูนสำเร็จรูป

ที่มาในรูปแบบของน้ำยาหยอดรอยร้าว เพราะมีความสะดวกในการหยอด และทำความสะอาด ไม่ทิ้งคราบบนเนื้องานมากจนแก้ไขลำบาก หยอดลงพื้นที่รอยแตกบนพื้นปูนขัดมันให้เต็มพื้นที่

3. ปาดปูนให้เรียบ

ตรวจสอบการยุบตัวของเนื้อปูน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยใช้เกรียง และฟองน้ำเช็ดคราบปูนที่เลาะออกมาจากรอยแตก จนมองดูชิ้นงานเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ปูนยาแนวเก็บงาน แล้วทำการขัดน้ำด้วยฟองน้ำให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ งานพื้นปูนขัดที่ได้รับการซ่อมแซม ก็กลายเป็นเนื้องานชิ้นเดียวกันกับงานเดิมก่อนหน้า

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกร้าว 

สำหรับการแก้ไขปัญหาพื้นแตก รอยร้าวคอนกรีต รวมไปถึงการซ่อมพื้นปูนขัดมัน ต้องมีอุปกรณ์ประจำในการทำงาน ดังนี้

  • แปรงทองเหลือง ไว้สำหรับขัดเนื้องานให้เรียบ เพราะโดยทั่วไป แผลพื้นแตกมันไม่เรียบเสมอกัน การเทปูนแก้ไขในการแก้ปัญหาพื้นแตก โดยไม่เตรียมพื้นที่ ทำให้ปูนไม่สามารถยึดเกาะ และทำให้เกิดปัญหารอยแตกใหม่ได้
  • เกรียงปาดปูน ใช้สำหรับการฉาบ เก็บงานเนื้อปูนให้เรียบร้อย รวมไปถึงการอัดเนื้อปูนเข้าไปในชิ้นงาน เกรียง ทำหน้าที่จัดการตกแต่งเนื้องานให้เรียบร้อยก่อนการแก้ไข และเก็บงานในขั้นตอนสุดท้าย
  • ฟองน้ำ สำหรับการเช็ดทำความสะอาดเนื้อปูนที่ล้นออกมาระหว่างการซ่อมพื้นแตก เพราะถ้าไม่รีบเช็ดทำความสะอาด ปูนจะกลายเป็นคราบฝังแน่น ทำให้ชิ้นงานขรุขระไม่เรียบสวย และอาจเป็นจุดสะดุดได้

ข้อควรระวังในการดูแลรักษาพื้นแตก

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าว คือ ความชื้นของปูนที่ใช้แก้ไขงาน ควรเน้นประเภทปูนที่มีความแห้งเร็ว เพราะสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานได้ไว สามารถแก้ปัญหา หรือเพิ่มเนื้อปูนได้ทันท่วงที อีกทั้งส่วนผสมของปูนต้องเรียบลื่นแทรกซึมเข้าพื้นผิวได้ดี เพราะการมีโพรงอากาศในชิ้นงาน จะทำให้เกิดปัญหารอยแตกใหม่ตามมาอีกได้

211117-Content-รอยแตกร้าวซ่อมง่าย-ๆ-ด้วยตัวเอง-ไม่ต้องง้อช่าง!06

การซ่อมแซมพื้นแตก รอยร้าวคอนกรีต รวมไปถึงการ ซ่อมพื้นปูนขัดมัน ไม่ได้เป็นงานที่ยากเกินไป สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ การแต่งพื้นที่รับปูนหล่อที่ต้องเรียบเนียน ไร้ซึ่งวัสดุใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการแตกรอบใหม่ รวมไปถึงปูนที่ใช้ที่สามารถเซ็ตตัวได้อย่างรวดเร็ว เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะพบเจอพื้นแตกครั้งไหน ๆ ก็สามารถรับมือได้ตลอดเวลา ????

ปัญหาพื้นแตก พื้นร้าว สามารถทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ การเตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนการซ่อมแซมแก้ไข ทั้งในส่วนของพื้นคอนกรีต และการซ่อมพื้นปูนขัดมัน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่าง เป็นการลดเวลาการมองหาช่าง การประหยัดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคงานช่างปูนเบื้องต้น ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติได้เอง ก่อนที่ปัญหาพื้นแตกจะลุกลามมากไปกว่านี้

Sponsered (โฆษณา)