ลวดสลิง

 • ลวดสลิง หรือ สายสลิง 
  • สายสลิงชนิดพิเศษ 19X7 (6/1) – ป้องกันการหมุนของสายสลิง ลดปัญหาสินค้าเสียหายจากการหมุนขณะยกขึ้น
  • ลวดสลิงยังสามารถใช้เป็นโครงสร้างด้านในสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อเสริมความมั่นคงต่างๆได้อีกด้วย
  • สายสลิง สามารถใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้า หรือรอกยก ได้ทุกรุ่น
  • สลิง เป็นสลิงชนิด Anti-rotation (ระบบป้องกันการหมุน) ช่วยเพิ่มความนิ่ง และ ปลอดภัยขนะยกสินค้า
  • ลวดสลิง มีความหนาตั้งแต่ 4 , 6, 7 มิลลิเมตร  
  • รองรับน้ำหนักที่ยกได้ตามมาตรฐาน คงทนและแข็งแรง