รู้จักกับ ค.ส.ล. คืออะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

By |2023-10-16T15:14:30+07:00December 11th, 2020|Articles|

รู้จักกับ ค.ส.ล. คืออะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? " โครงสร้างบ้าน หรือ แม้แต่งานโครงสร้างต่าง ๆ ทั่วไปความแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความปลอดภัย ค.ส.ล. หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) จะแข็งแรงปลอดภัยได้ ก็ด้วยความสมบูรณ์ของคอนกรีต และเหล็ก ที่ไม่ใช่แค่คุณภาพของวัสดุเท่านั้น

น็อต และ สกรู ประเภทการใช้งานของน็อตและสกรู

By |2020-10-05T06:50:36+07:00October 2nd, 2020|Articles|

  การใช้งาน น็อต และสกรู น็อต เป็นอุปกรณ์ยึดติดชนิดหนึ่ง ในการก่อสร้าง และ งานช่าง ที่จะใช้เป็นตัวยึดส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันให้ แน่นหนา และ แข็งแรง โดยที่คนส่วนมากจะเรียก สกรูและน็อต รวมเป็นสิ่งเดียวกันว่าน็อต แต่ในความเป็นจริงนั้น มันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปร่าง

Title