รู้จักกับ ค.ส.ล. คืออะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

By |2023-10-16T15:14:30+07:00December 11th, 2020|Articles|

รู้จักกับ ค.ส.ล. คืออะไร? มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? " โครงสร้างบ้าน หรือ แม้แต่งานโครงสร้างต่าง ๆ ทั่วไปความแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความปลอดภัย ค.ส.ล. หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) จะแข็งแรงปลอดภัยได้ ก็ด้วยความสมบูรณ์ของคอนกรีต และเหล็ก ที่ไม่ใช่แค่คุณภาพของวัสดุเท่านั้น