ทำความรู้จัก คานทับหลัง-เสาเอ็น คืออะไร?

By |2023-09-22T12:53:10+07:00January 20th, 2021|Articles|

ทำความรู้จัก คานทับหลัง-เสาเอ็น คืออะไร? งานก่อผนังนั้นไม่ถือเป็นงานโครงสร้างอาคาร เพราะไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักการใช้งานของตัวบ้านโดยตรง คานทับหลังและเสาเอ็น มีหน้าที่ช่วยโยงยึดผนังก่อกับพื้นคาน หรือเสาโครงสร้างบ้าน เพื่อช่วยลดระยะช่วงผนังก่อ ทำให้ผนังมีความแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้น งานผนังจึงต้องคำนึงถึงความแข็งแรงร่วมกับความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งชิ้นส่วนของผนังที่ทำหน้าที่เป็นกระดูกในการรับน้ำหนัก เรียกกันว่า “คานทับหลัง-เสาเอ็น” นั่นเอง บทความนี้ KACHA