รู้จักกับ “สแลน” คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

By |2023-10-19T10:20:08+07:00January 12th, 2021|Articles|

รู้จักกับ “สแลน” คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง? สแลนคืออะไร? สแลน (Shading Net) หรือที่เรียกกันว่า ตาข่ายกรองแสง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ใช้งานได้หลายอย่าง แต่หน้าที่หลักคือ เอาไว้กรองแสง บังแสง พรางแสง ลดความเข้มข้นหรือความแรงของแสงแดดลง ลดความร้อนที่จะส่งผลกระทบนั่นเอง