หลังคาไวนิล และ หลังคาสแตนเลส ข้อดี-ข้อเสียอย่างไร?

By |2023-08-15T13:52:39+07:00January 28th, 2021|Articles|

หลังคาไวนิล และ หลังคาสแตนเลส ข้อดี-ข้อเสียอย่างไร? เมื่อพูดถึง "หลังคาไวนิล และ หลังคาสเตนเลส" ลักษณะเป็นอย่างไร บางครั้งอาจจะแยกไม่ค่อยออก ซึ่งในการสร้างหลังคาบ้านแต่ละครั้ง จำเป็นต้องคิดให้รอบครอบก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะสินค้าแต่ละประเภทรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน แต่ลักษณะการใช้งาน หรือประโยชน์แตกต่างกัน เช่นเดียวกับหลังคาไวนิล และ หลังคาสแตนเลส