รู้จักกับ เครื่องปั่นไฟ ประโยชน์และการทำงานเป็นอย่างไร?

By |2023-08-30T10:17:08+07:00March 5th, 2021|Articles|

รู้จักกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ประโยชน์และการทำงานเป็นอย่างไร? เมื่อเกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า หรือในส่วนที่ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า อาจจะต้องมีการสำรองไฟไว้ จึงต้องมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเรียกง่าย ๆ กันว่า "เครื่องปั่นไฟ" ไว้ใช้งาน ในบทความนี้ KACHA จะบอกถึงการทำงานของเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า