โครงสร้างเหล็ก vs โครงสร้างปูน เลือกสร้างแบบไหนดีและต่างกันอย่างไร?

By |2023-08-11T10:00:35+07:00January 27th, 2021|Articles|

โครงสร้างเหล็ก vs โครงสร้างปูน เลือกสร้างแบบไหนดีและต่างกันอย่างไร? จะเห็นได้ว่าประเภทงานก่อสร้างนั้นมีหลากหลายแบบ ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด เพื่อให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดีมีคุณภาพ เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน คนมักนิยมวิธีการสร้างบ้านแบ่งออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ สร้างบ้านแบบ โครงสร้างเหล็ก และ โครงสร้างปูน กันว่า