รู้ก่อนเลือกใช้ ลวดเชื่อม มีกี่ชนิด?

By |2023-07-19T16:50:42+07:00February 10th, 2021|Articles|

"ลวดเชื่อม" เป็นวัสดุหลักที่ช่างเชื่อมใช้ทำงานในด้านงานเชื่อมโลหะ ทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะ 2 ชิ้น หลอมเหลวเข้ากันเป็นชิ้นเดียวกัน น้ำโลหะเหลวที่เกิดจากลวดเชื่อม ทำให้ชิ้นงานติดกันมีความแข็งแรงสามารถรับแรงและคงรูปอยู่ได้ ช่างเชื่อมและคนใช้งานลวดเชื่อมทั่วไปคงคุ้นเคยกันดี ว่าแต่ลวดเชื่อมมีกี่ชนิดกันนะ? วันนี้ KACHA จะพารู้จักลวดเชื่อมให้มากขึ้นกัน . . . ???? ชนิดของลวดเชื่อม การเลือกชนิดของลวดเชื่อมและการเลือกลวดเชื่อมที่ถูกต้องกับงานนั้น