น็อต และ สกรู ประเภทการใช้งานของน็อตและสกรู

By |2020-10-05T06:50:36+07:00ตุลาคม 2nd, 2020|Articles|

  การใช้งาน น็อต และสกรู น็อต เป็นอุปกรณ์ยึดติดชนิดหนึ่ง ในการก่อสร้าง และ งานช่าง ที่จะใช้เป็นตัวยึดส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันให้ แน่นหนา และ แข็งแรง โดยที่คนส่วนมากจะเรียก สกรูและน็อต รวมเป็นสิ่งเดียวกันว่าน็อต แต่ในความเป็นจริงนั้น มันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปร่าง