ประเภทของ “เครน” เลือกใช้งานให้เหมาะสม!

By |2023-10-16T15:00:56+07:00ธันวาคม 11th, 2020|Articles|

ประเภทของ “เครน” เลือกใช้งานให้เหมาะสม! เครน คืออะไร? เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบแล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยการออกแบบเครนนั้น จะใช้คานตรงกลางของเครนเป็นที่รับน้ำหนักของการยก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม จะใช้รูปแบบของเครน เป็นตัวแบ่งประเภทของเครนตามลักษณะของเครนที่รับน้ำหนัก ประเภทของเครน เครนเหนือศรีษะ และเครนขาสูง