สำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ โดยการ รื้อถอน บ้านเก่า ที่แสนทรุดโทรม แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง จะต้องทำการขออนุญาต รื้อถอนบ้าน กับทางราชการหรือไม่ วันนี้ KACHA จะพาคุณไปดูกันว่า รื้อถอน รื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ข้อกฎหมายรื้อถอนบ้าน เป็นอย่างไร? 

ข้อกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ เมื่อต้องการ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ต้องทำการขออนุญาตจากทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร  และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต” ทั้งนี้ การรื้อถอน ต้องมีการป้องกัน และไม่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย

เอกสารรื้อถอนบ้าน มีอะไรบ้าง? 

เอกสารที่ต้องใช้ ในการขออนุญาต เพื่อทำการรื้อถอนอาคาร คือ

 1. แบบแปลนของอาคาร บ้าน ที่จะรื้อ ประกอบด้วย รายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน
 2. แบบคำร้อง ข.1
 3. บัตรประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
 5. หนังสือยินยอม ในกรณี ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน
220808-Content-ข้อควรรู้ก่อนรื้อถอน-รื้อบ้านทำใหม่-มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง02

ขั้นตอนการดำเนินการ ขออนุญาตรื้อถอน

การขออนุญาต รื้อถอนบ้านนั้น สามารถยื่นเรื่องได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร
 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ และพรบ. จัดสรรที่ดิน
 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)

บทลงโทษ หากไม่ทำการขออนุญาต รื้อถอนบ้าน คือ ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคาร โดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ดังนั้น อย่าละเลยเรื่องนี้ ก่อนที่เรื่องจะวุ่นวาย และบานปลายในอนาคต

sponsored (โฆษณา)
220808-Content-ข้อควรรู้ก่อนรื้อถอน-รื้อบ้านทำใหม่-มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง03

รื้อบ้าน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับรื้อบ้าน หรือรื้อถอนอาคาร จะอยู่ที่ประมาณ 5,000-30,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดบ้าน และระดับความยากง่ายในการรื้อถอน นอกจากนี้ หากมีการออกแบบ หรือต่อเติมบ้าน หรืออาคารเพิ่มเติม ก็อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เพิ่มขึ้นมาตามสมควร โดยอัตราค่าออกแบบ ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมเฉพาะการออกแบบ และตกแต่งภายใน ดังนี้

 1. อัตราค่าออกแบบบ้านพัก ที่มีงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 7.5% ของงบประมาณ
 2. อัตราค่าออกแบบ สำหรับการตกแต่งภายใน ที่มีงบไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของงบประมาณ

ที่สำคัญ ใครที่วางแผนต่อเติม หรือสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ อย่าลืมเรื่องสัญญา การก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เสียรู้ให้กับผู้รับเหมา >> “ผู้รับเหมา” เลือกอย่างไร? ไม่ให้โดนทิ้งงาน! <<

เป็นอย่างไรบ้างกับ เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับ การรื้อถอน รื้อบ้าน รื้ออาคาร ที่เรานำมาฝากกัน คงทำให้หลาย ๆ คน ที่กำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามกฎหมายด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตนั่นเอง ????

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้าจาก KACHA คลิกเลย ????????

อ้างอิงข้อมูลจาก : dotproperty.co.th

Sponsered (โฆษณา)