ข้อควรรู้ ก่อนติดตั้ง สัญญาณกันขโมย เลือกอย่างไร ให้ปลอดภัยกับบ้าน

เชื่อเลยว่า หลาย ๆ บ้าน คงมีความกังวลกับการ กลัวโจร กลัวขโมย ขึ้นบ้านอย่างแน่นอน แม้ว่าจะซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้าน ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา หรืออยู่ในพื้นที่ ที่คิดว่าไม่น่าจะมีขโมย ก็ยังคงมีความกังวลอยู่ดี ปัจจุบัน ก็ได้มีระบบ “สัญญาณกันขโมย” ขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาความกังวลให้กับหลาย ๆ คน แล้วสัญญาณกันขโมยนี้ คืออะไร ติดตั้งได้อย่างไรบ้าง ตาม KACHA ไปทำความรู้จักกับสัญญาณกันขโมย กันดีกว่า

สัญญาณกันขโมย คือ?

ระบบกันขโมย หรือระบบสัญญาณเตือนการบุกรุก เป็นระบบที่ออกแบบมา เพื่อตรวจจับการบุกรุก พร้อมแจ้งรายงาน เมื่อมีบุคคลใดเข้าสถานที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต มักติดตั้งภายในที่พักอาศัย ออฟฟิต และอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันการลักทรัพย์ ทำลายทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันส่วนบุคคล จากผู้บุกรุกด้วย

230119-Content-ข้อควรรู้-ก่อนติดตั้ง-สัญญาณกันขโมย02

ส่วนประกอบของ สัญญาณกันขโมย

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการบุก ได้แก่ แบบตรวจจับสำหรับภายนอกอาคาร และแบบตรวจจับสำหรับภายในอาคาร
 • ตู้ควบคุมหลัก (Main Control) ทำหน้าที่เป็นเสมือนหัวใจหลัก ของระบบการทำงานทั้งหมด
 • รีโมทคอนโทรล ใช้สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดระบบเป็นหลัก รีโมทคอนโทรลในบางรุ่น ยังสามารถโปรแกรมปุ่มกด เพื่อให้ทำงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย
 • แป้นกดรหัส (Kaypad) ใช้สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดระบบ แสดงผลสถานการณ์ทำงาน การแจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน เพื่อตั้งค่าของระบบด้วย
 • Application ในมือถือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ข้อควรระวัง อย่าลืมศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการใช้งาน เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบริการการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ด้วย
 • อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง หรือไซเรน ช่วยให้บุคคลในพื้นที่ทราบถึงการบุกรุก เพื่อการป้องกันตัว
 • อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยข้อความ เสียง และภาพ เพื่อให้รับทราบถึงการบุกรุก เมื่อไม่อยู่ในสถานที่ หรือบริเวณนั้น ๆ
sponsored (โฆษณา)

ประเภทของสัญญาณกันขโมย

สัญญาณกันขโมยนั้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่

 • สัญญาณขโมยแบบเดินสายสัญญาณ (Wired System)

คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงาน แสดงผล และอุปการณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง จะต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อมาที่ตู้ควบคุมหลัก

ข้อดี คือ สามารถติดตั้งกับอาคาร หรือพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ รวมถึงพื้นที่ ที่มีการรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็กต่าง ๆ ได้ดี

ข้อเสีย คือ ค่าดำเนินการเดินสาย มีต้นทุนที่สูงกว่าระบบไร้สายกว่ามาก สายที่ใช้โดยทั่วไป คือ สาย UTP AWG หรือสายโทรศัพท์ เป็นต้น

 • สัญญาณขโมยไร้สายสัญญาณ (Wireless System)

คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงาน แสดงผล และอุปการณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง จะใช้คลื่นความถี่ ในการเชื่อมต่อมาที่ตู้ควบคุมหลัก

ข้อดี คือ ติดตั้งได้ง่าย สะดวกกว่าระบบเดินสาย สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ ที่ปลูกสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีความเสถียร์ในการรับส่งสัญญาณใกล้เคียงกับระบบเดินสายนั่นเอง

ข้อเสีย คือ ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในพื้นที่ ที่มีการรบกวนของคลื่นต่าง ๆ สูง โดยเฉพาะ คลื่นสนามเม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) อย่างไรก็ตาม ก่อนการติดตั้งควรให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อทำการวัดค่าการรบกวนก่อนติดตั้งจะดีกว่า

230119-Content-ข้อควรรู้-ก่อนติดตั้ง-สัญญาณกันขโมย03

การติดตั้งสัญญาณกันขโมย ดีอย่างไร?

ประโยชน์หลัก ๆ ของการติดตั้งสัญญาณกันขโมยบ้าน มีดังนี้

 1. สร้างความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน เมื่อนำสัญญาณกันขโมยบ้านมาติดที่ประตู ทำให้เวลาเปิด-เปิด ระบบจะส่งสัญญาณเตือน ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถแจ้งเตือนเจ้าของบ้าน เมื่อเกิดเหตุร้าย ทั้งได้ตอนอาศัยอยู่ในบ้าน และนอกบ้าน
 2. ช่วยลดความเสี่ยงจากโจร เพราะหากโจรสังเกตเห็นว่า บ้านของเรา ติดตั้งสัญญาณกันขโมย โจรจะเปลี่ยนบ้านเป้าหมายทันที
 3. ชุดสัญญาณกันขโมย จะมาพร้อมฟังก์ชั่นที่ติดตาม และรายงานผล เช่น มีการแจ้งเตือนผ่านทางระบบมือถือ พร้อมทั้งส่งภาพจากกล้องผ่านแอพพลิชั่นที่รองรับ เพื่อรายงานผลได้ ทำให้สะดวกสบายขึ้น แถมยังดูแลครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในบ้าน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ช่วยระงับเหตุได้ทันท่วงที เมื่อมีการบุกรุก สัญญาณกันขโมยจะดังขึ้น ทำให้ดึงดูดความสนใจของเพื่อนบ้านใกล้เคียง จะช่วยเป็นหูเป็นตา หากเกิดเหตุร้ายขึ้นภายในบ้านนั่นเอง
 5. สัญญาณกันขโมย สามารถทำงานร่วมกันกับกล้องวงจรปิดได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในการเฝ้ามอง ด้วยระบบเซ็นเซอร์ และบันทึกข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้

เป็นอย่างไรกันบ้างกับสัญญาณกันขโมย ข้อควรรู้ ก่อนการติดตั้งสัญญาณ กันขโมย เรียกได้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่บ้านควรจะมี เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ทรัพย์สินของเราได้ ก่อนการติดตั้ง อย่าลืมศึกษา หาข้อมูลให้ดีก่อน และเลือกช่างที่มีความชำนาญ และมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยยิ่งดี

บทความดี ๆ ที่น่าสนใจ:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้าจาก รถเข็นเครื่องมือช่าง คลิกเลย ????????

อ้างอิงข้อมูลจาก: maxwell.co.th, jarton.co.th

Sponsered (โฆษณา)