“จอดรถขวางหน้าบ้าน” กฎหมายที่ควรรู้ มีวิธีแก้อย่างไรบ้าง?

การจอดรถขวางหน้าบ้าน โดยเฉพาะกับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้าน เป็นอีกหนึ่งปัญหากวนใจ ที่ทุก ๆ คนต้องเจออย่างแน่นอน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น ที่มักก่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตตามมาอยู่เสมอ

บทความนี้ KACHA จะพาไปดู ข้อกฎหมาย “จอดรถขวางหน้าบ้าน” ที่ควรรู้ จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น อาจทำให้เสี่ยงเสียค่าปรับโดยไม่รู้ตัวได้

จอดรถขวางหน้าบ้าน กับข้อกฎหมายที่ควรรู้

 • ถนน คือ ทางสัญจรทางบก เพื่อใช้ในการเดินทางทั้งเดินเท้าและการเดินทางด้วยยานพาหนะ โดยแบ่งเป็นถนนทางเดียว (สัญจรทิศทางเดียว) และถนนสวนทางกัน (สัญจรไปมาสวนทางกัน)
 • ทาง คือ ที่สำหรับเดินไปมา แนว หรือพื้นที่สําหรับใช้สัญจร เช่น ทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด เป็นต้น
 • การสัญจร คือ การผ่านไปมาในแต่ละสถานที่นั้น ๆ หรือไปมาของผู้คนที่ใช้ยานพาหนะทางบก

ความหมายโดยรวมของถนน คือ ทางที่ใช้เพื่อสัญจรไปมา สามารถหยุดรับ-ส่งผู้คนได้ แต่ไม่สามารถจอดพักรถ หรือใช้เพื่อเป็นลานจอดรถได้ ดังนั้น คนที่จอดรถริมถนนขวางทางจราจร หรือจอดรถขวางทางบ้านคนอื่นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

230626-Content-จอดรถขวางหน้าบ้านกฎหมายที่ควรรู้-02

การจอดรถขวางทางหน้าบ้านคนอื่น ถือว่าเป็นการรบกวนผู้อื่น ทำให้เจ้าของบ้านได้รับความเดือนร้อน อันเนื่องมาจากการขัดขวางทางสัญจร อีกทั้งยังเกิดความรำคาญใจ เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นบ่อย ๆ ครั้ง

จอดรถขวางหน้าบ้านผิดกฎหมายข้อใดบ้าง?

ผู้ขับขี่รถยนต์ ไม่มีสิทธิที่จะจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชน หรือทางสาธารณะ เพราะถือเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 วรรคหนึ่ง ต้องเสียค่าปรับ 500 บาท โดยบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ ดังนี้

 • ช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
 • บนทางเท้า
 • บนสะพาน หรืออุโมงค์
 • ทางร่วมทางแยก
 • เขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
 • ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
 • ในเขตปลอดภัย
 • ในลักษณะกีดขวางการจราจร
sponsored (โฆษณา)

วิธีแก้ไขเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้าน

เมื่อเกิดปัญหาขอพิพาท ในกรณีที่มีการจอดรถขวางหน้าบ้าน สามารถแก้ปัญหาดัวยวิธีเบื้องตัน ดังนี้

กรณีเจ้าของบ้าน

 • ติดต่อเจ้าของรถ แจ้งเตือน บอกกล่าวให้รับทราบ ในกรณีเจอรถจอดขวางหน้าบ้าน
 • ติดป้ายประกาศห้ามจอดที่รั้วประตูบ้าน พร้อมระบุข้อความแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กับรถที่ผ่านมาได้ทราบ
 • กรณีมีธุระเร่งด่วน ในกรณีรถที่จอดขวางเคลื่อนย้ายได้ ให้ทำการเลื่อนรถออกจากบริเวณหน้าบ้านไปก่อน
 • เขียนโน้ตกระดาษแจ้งให้เจ้าของรถทราบ ด้วยข้อความสุภาพ
230626-Content-จอดรถขวางหน้าบ้านกฎหมายที่ควรรู้-03

กรณีเจ้าของรถ

 • หากมีความจำเป็นที่จะต้องจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น เพื่อทำธุระ ควรทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่หน้ารถ เผื่อมีกรณีฉุกเฉิน หรือเจ้าของบ้านต้องการให้ขยับรถของจากหน้าบ้าน เพื่อการติดต่อได้สะดวก
 • เมื่อได้ที่จอดแล้ว หากรู้ว่าจะต้องจอดขวางทางเข้า-ออก หรือจอดซ้อนคัน จะต้องมั่นใจว่า รถของเราสามารถเคลื่อนที่ได้ และผู้อื่นสามารถเลื่อนรถของเราได้ตลาดเวลา ในกรณีที่เขามีธุระเร่งด่วน และเราไม่ได้อยู่บริเวณนั้น และควรเข้าเกียร์ N หรือเกียร์ว่างไว้ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเลื่อนรถเราให้ย้ายตำแหน่งพ้นระยะทางกีดขวาง
 • หากไม่จำเป็น มีธุระเร่งด่วนจนต้องจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ควรจอดรถในบริเวณลานจอดรถที่จัดเตรียมไว้ให้

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีข้อพิพาท หรือเกิดความขัดแย้งกัน แต่หากเกิดกรณีที่ยังมีเหตุการณ์จอดรถขวางหน้าบ้านอยู่หลังจากมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นไปแล้ว ควรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท หรือได้รับบาดเจ็บ เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

กรณีเจ้าของรถและเจ้าของบ้านเคลียกันไม่ได้

หากแก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว ยังเกิดปัญหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เจ้าของบ้าน สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับอื่นผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหา ดังนี้

 • เจ้าของรถ เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรพาเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน หรือนิติบุคคลไปช่วยในการเจรจา
 • นิติบุคคล เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการดูแลความเรียบร้อย และจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้กับลูกบ้าน รวมถึงคอยประสานอำนวยความสะดวกเรื่องต่าง ๆ ให้กับลูกบ้าน หากเกิดกรณีจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นประจำ แจ้งแล้วก็ยังมีการจอดรถขวางหน้าบ้านอยู่ ควรแจ้งเรื่องให้ฝ่ายนิติบุคคลให้ทราบ และทำการแจ้งว่ากล่าวตักเตือน
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน หากหมู่บ้านไหนที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลลูกบ้าน รวมถึงคอยช่วยเหลือให้เรื่องอื่น ๆ ของลูกบ้านด้วย
 • ตำรวจ ถือเป็นคนกลางในลำดับสุดท้าย เนื่องจากอาจเกิดเป็นคดีความกันได้ ทางที่ดีควรพูดคุยเจรจาตกลงกันได้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด แต่ถ้าพูดคุยกันไม่ได้ ก็ให้เจ้าของบ้านแจ้งความดำเนินคดี
 • ศาลยุติธรรม หากเกิดกรณีร้ายแรงจนเกินขอบเขต ร้ายแรง และไม่สามารถยอมความกันได้ ควรทำการแจ้งทนายดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อหาข้อยุติกรณีที่เกิดขึ้น

จบไปแล้วกับเรื่องกฎหมายควรรู้ จอดรถขวางหน้าบ้าน ถือว่าเป็นปัญหาที่แทบทุกบ้าน ทุกหมู่บ้านต้องเจอแน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทะเลาะ ผิดใจกัน ควรเลือกปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หากใครฝ่าฝืนก็ถูกจับปรับตามระเบียบ หรือพูดคุยให้เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่ายถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดนั่นเอง

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้าจาก KACHA คลิกเลย

อ้างอิงข้อมูลจาก ddproperty.com