รู้จัก ทราย ทรายก่อสร้าง มีกี่ประเภท?

ไม่มีใครไม่รู้จัก “ทราย (Sand)” ถือเป็นวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหินแข็งที่แตกออกมาจากหินก้อนใหญ่ ๆ โดยทรายจะแยกตัวออกมาได้เองเมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติ ขนาดของทรายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง 0.083 นิ้วถึง 0.0025 นิ้ว ถ้าขนาดเล็กกว่านี้จะเรียกกันว่าฝุ่นทราย และมีองค์ประกอบโดยทั่วไปเป็นแร่ควอตซ์ หรือหินบะซอลต์

ในบทความนี้ KACHA จะพามาทำความรู้จักกับ ทรายก่อสร้าง ที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหลักในงานก่อสร้าง ตามไปดูเลย

ประเภทของทราย

ส่วนทรายที่ใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี้

210422-Content-ทราย-ในงานก่อสร้าง-มีกี่ประเภท02
  • ทรายหยาบ

เป็นทรายเม็ดใหญ่ คม และแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจำพวกคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตสำหรับทำโครงสร้างสะพาน เขื่อนกั้นดิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างที่เป็นฐานรากต่าง ๆ โดยค่าความหยาบของทรายที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้าง จะอยู่ระหว่าง 2.6-3.0 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานก่อสร้างอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนทั่วไป หรือตึกสูงในเมืองอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

  • ทรายกลาง

จะมีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ แต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมาก ลักษณะของทรายไม่หยาบ หรือละเอียดจนเกินไป เหมาะสำหรับงานปูนประเภทต่าง ๆ เช่น ใช้ผสมปูนสำหรับก่ออิฐ หล่อท่อ ทำพื้นบ้าน หรือใช้เทพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการทรายกลางขนาดเท่าใด เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่สามารถคัดขนาดของเม็ดทรายส่งให้ได้ตามต้องการ

210422-Content-ทราย-ในงานก่อสร้าง-มีกี่ประเภท03
  • ทรายละเอียด

เป็นเม็ดทรายขนาดเล็กที่มีความละเอียดมาก จึงเหมาะนำมาใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรงต่ำ ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก เช่น นำมาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า ทำอิฐมวลเบา ทำบัว หรือทำลวดลายต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในงานฉาบที่ต้องการความละเอียดสูง หรือใช้ทำอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี

210422-Content-ทราย-ในงานก่อสร้าง-มีกี่ประเภท04
  • ทรายถม หรือทรายขี้เป็ด

ถือเป็นทรายก่อสร้างอีกประเภทที่ใช้สำหรับงานปรับพื้นที่ก่อนเทพื้น ถมที่ หรือใส่ถุงกันน้ำท่วม แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่าง ๆ อย่าง ถนนใหญ่ ๆ

ทรายสำหรับก่อสร้าง คือ ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต งานปูนก่อ หรืองานปูนฉาบ แต่ในการใช้งานจะต้องเลือกทรายที่สะอาด มีขนาด และชนิดของเม็ดทรายที่เหมาะสม แข็งแรง ไม่ผุพังง่าย และมีมลทิน หรือสารประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาก่อสร้าง เมื่อนำทรายมาผสมเข้ากับคอนกรีตแล้ว ทรายจะแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของหิน ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น

sponsored (โฆษณา)

ทรายสำหรับก่อสร้าง คือทรายที่มีลักษณะดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต งานปูนก่อ หรืองานปูนฉาบ แต่ในการใช้งานจะต้องเลือกทรายที่สะอาด มีขนาด และชนิดของเม็ดทรายที่เหมาะสม แข็งแรง ไม่ผุพังง่าย และมีมลทิน หรือสารประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาก่อสร้าง เมื่อนำทรายมาผสมเข้ากับคอนกรีตแล้ว ทรายจะแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของหิน ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น

ทรายที่ใช้ก่อสร้างนำมาจากไหน?

ทรายที่นำมาใช้ก่อสร้างกันอยู่ทุกวันนี้ กำเนิดมาจากหลายแหล่งด้วยกัน แต่ชนิดของหินต้นกำเนิดไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ทรายแต่ละชนิดต่างกัน แหล่งที่เกิดก็เป็นสาเหตุหลักเช่นกัน ทรายนั้นแบ่งออกตามแหล่งที่กำเนิดได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. แหล่งทรายบก คือ ทรายที่มีต้นกำเนิดมาจากบนแผ่นดินนั่นเอง โดยส่วนมากแล้ว จะกำเนิดขึ้นโดยการพัดพา และตกตะกอนมาสะสมตัวตามแม่น้ำลำคลอง แหล่งทรายบกนั้น ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งทรายย่อย ๆ ได้อีก ดังนี้

  • แหล่งทรายแม่น้ำ
  • แหล่งทรายตะกอนน้ำพารูปพัด
  • แหล่งทรายที่สะสม และตกตะกอนในทางน้ำเก่า

2. แหล่งทรายทะเล เกิดจากการสะสม และตกตะกอนจากกระบวนการทางน้ำในทะเล เช่น คลื่นน้ำ เป็นต้น อาจพบอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล หรือท้องทะเลก็ได้

ทรายบกและทรายทะเล เมื่อนำมาก่อสร้าง จะเป็นอย่างไร?

  • ทรายบก เมื่อนำมาผลิตเป็นทรายก่อสร้าง เม็ดทรายจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ๆ มีมุมชัดเจน แข็งแรง เหมาะสำหรับนำไปผสมกับคอนกรีต เพราะจะทำให้ได้คอนกรีตที่แข็งแรง และมีช่องว่างน้อย

ทรายบกนั้นมีข้อเสียคือ มักจะไม่สะอาด มีเศษซากพืช ซากสัตว์ปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นก่อนจะนำไปใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อน

  • ทรายแม่น้ำและทรายทะเล ลักษณะของทรายจะละเอียด กลมเกลี้ยง และสะอาดกว่า แต่ทรายประเภทนี้ จะใช้ในการประสานปูนซีเมนต์ได้ไม่ดีเท่า เนื่องจากจะทำให้เกิดช่องว่างมาก และไม่แข็งแรงนั่นเอง
210422-Content-ทราย-ในงานก่อสร้าง-มีกี่ประเภท05

❝ การก่อสร้างโดยทั่วไป จึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของทรายทุกครั้ง ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสีของทราย การปนเปื้อนของแร่อื่นๆ รูปร่าง ขนาดของเม็ดทราย ลักษณะของเนื้อทรายหรือความสามารถในการเชื่อมประสานกัน เพื่อให้ได้ ทรายก่อสร้าง ที่ปลอดภัย และตรงตามสเปกที่ตั้งไว้ ส่วนทรายถม จะไม่ค่อยมีข้อกำหนดอะไรเข้มงวดมากนัด ยกเว้นในงานถมที่มีลักษณะพิเศษ มีความจำเพาะเจาะจง เช่น งานการก่อสร้างสนามบิน หรืองานก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลุ่ม ที่ต้องการให้วัสดุสามารถระบายน้ำได้ดี ❞

???? หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย ????

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!! เลือกดูสินค้าจาก KACHA คลิกเลย ????????

Sponsered (โฆษณา)