• 211224-Content-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-มี่กี่แบบ-เหมาะกับงานประเภทไหน01

อีกหนึ่งหัวใจของงานก่อสร้าง นอกจากเหล็กแล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้น ปูนซีเมนต์ อย่างแน่นอน เพราะในทุก ๆ งาน ทุก ๆ บ้านจะต้องใช้คอนกรีตในการก่อสร้างทั้งนั้น หรือแม้แต่วัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างอย่าง เสาเข็ม หรือ งานฐานรากก็จำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ ในงานก่อสร้างเช่นกัน

แต่ขึ้นชื่อว่าปูนซีเมนต์ ก็ไม่ได้มีอยู่ชนิดเดียว เพราะการใช้งานวัสดุต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกประเภทกับสิ่งที่เรากำลังจะสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึง เพราะหากใช้ ปูนซีเมนต์ ไม่ถูกประเภทกับงานที่ทำ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้นั่นเอง KACHA จึงจะพาทุกท่านมารู้จักกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การใช้งานแต่ละประเภท แต่ละประเภทนั้น เหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้าง ไปดูกัน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)

ปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้าง นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตคอนกรีต ปูนมอร์ตาร์ และปูนสูตรพิเศษประเภทต่าง ๆ มีส่วนผสมหลัก คือ หินปูน หินดินดาน ดินลูกรัง และทราย รวมถึงการเพิ่มสารอื่น ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์ เช่น ยิปซัม สารปอซโซลาน สารลดน้ำ เป็นต้น การผลิตเริ่มต้นด้วยการบดวัตถุดิบให้เป็นผงละเอียด และนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจนได้เม็ดปูนซีเมนต์ ซึ่งจะถูกนำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ผง เพื่อบรรจุในถุง หรือขนส่งทางยานพาหนะต่อไป

211224-Content-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มี่กี่แบบ-เหมาะกับงานประเภทไหน02

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีลักษะเป็นผงละเอียด สีเทาอ่อน การใช้งานต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมในปริมาณที่เหมาะสม หลังจากนั้น ทิ้งให้แห้ง จึงจะทำให้เกิดการแข็งตัว ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีกี่ประเภท?

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ถูกคิดค้นและผลิตโดยชาวอังกฤษชื่อ Joseph Aspdin โดยชื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีที่มาจากสีของปูนซีเมนต์ที่ได้เหมือนกับสีของหินปูนบนเกาะปอร์ตแลนด์ ทั้งนี้ มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือ มอก.15 เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งทั้งหมดได้แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

ถูกนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป โดยส่วนมาก จะนำไปใช้งานกับคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้หากพูดถึงข้อเสียของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ คือ ไม่คงทนต่อสารที่เป็นด่างจากน้ำ หรือดิน เช่น โรงงานอุตสหกรรมผลิตสารเคมี

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 2

หากนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดนี้ไปผสมกับน้ำ จะทำให้มีการคายความร้อนออกมาปริมาณน้อยกว่าประเภทธรรมดา และมีความทนทานต่อความเป็นด่างระดับนึง เหมาะสำหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การทำเชื่อนเก็บน้ำ กำแพงกันดิน สะพานท่าเรือ เป็นต้น

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็ว (High Early Strength  Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 3

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ จะมีความละเอียดที่มาก ส่งผมให้เกิดการแข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน และคล่องตัว

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low Heat Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 4

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้เหมาะกับงานที่ต้องการคุมทั้งความร้อน และปริมาณที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุด การเกิดกำลังของคอนกรีตที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ประเภทที่ 4 จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกันน้ำ เพราะสามารถทนทานต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มาก

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภททนซัลเฟตสูง (Sulfate Resistance Portland Cement) หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5

เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีด่างสูง เช่น ดิน หรือทะเล เพราะมีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้ดี ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีความช้าที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่น ๆ อีกที่เป็นที่รู้จัก คือ ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ที่เหมาะกับการนำมาใช้งานก่อ ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก และ ปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) ซึ่งนิยมใช้สำหรับงานตกแต่งอาคาร เพื่อความสวยงาม และยังสามารถนำไปผสมเม็ดสี เพื่อทำเป็นปูนซีเมนต์สีต่าง ๆ ได้อีก

sponsored (โฆษณา)

ปูนซีเมนต์แบ่งตามการใช้งาน

1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง

 • งานก่อสร้างบ้านใหม่ อาคารทั่วไป : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา
 • งานก่อสร้างเร่งด่วน ซ่อมแซม : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว
 • บ้าน หรืออาคารที่อยู่ใกล้กับทะเล : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

เพื่อไม่ให้เกลือในทะเลมาทำลายซัลเฟตในเนื้อคอนกรีต

 • งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดิน และน้ำ เช่น ตอม่อ ฐานราก : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง
 • งานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ 

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากความร้อนที่ทำปฏิกิริยาของคอนกรีต

211224-Content-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มี่กี่แบบ-เหมาะกับงานประเภทไหน03

2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ

 • งานก่อ : ปูนซีเมนต์ผสม
 • งานฉาบ : ปูนซีเมนต์ผสม

3. ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ 

 • งานตกแต่งต่าง ๆ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดสีขาว

เราขอแนะนำ รถเข็นเครื่องมือช่าง สินค้าคุณภาพจาก KACHA รับรองความปลอดภัย พร้อมให้บริการหลังการขายสุดประทับใจอย่างแน่นอน

211224-Content-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มี่กี่แบบ-เหมาะกับงานประเภทไหน04


✅ รับน้ำหนักได้สูงสุด 650 กิโลกรัม

✅ ชั้นวางสามารถปรับระดับได้ ตามความต้องการ

✅ ล้อเลื่อน ผลิตจากพลาสติก (TPR) ทนทาน

✅ ล้อเเบบ 4 ทิศทางเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ

✅ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ จัดวาง และหยิบของได้ง่ายสะดวก

รถเข็นเครื่องมือช่าง

รถเข็นเครื่องมือช่าง เหมาะสำหรับ เก็บอุปกรณ์ช่าง ทำให้ประหยัดพื้นที่การใช้สอยเเละเป็นระเบียบมากขึ้น มาพร้อมล้อเลื่อน 4 ทิศทางเคลื่อนย้ายสะดวกได้ตามทุกความต้องการ เเละพื้นที่ใช้สอยกว้าง เเต่ละชั้นรับน้ำหนักได้เยอะ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บอุปกรณ์ได้อย่างมั่นคง

▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมนำไปพิจารณาก่อนจะลงมือก่อสร้าง เพื่องานก่อสร้างที่ออกมาอย่างมีคุณภาพอย่างน้อยก็ต้องเลือกที่จะใช้งานมันให้ถูกลักษณะ เพราะว่าประสิทธิภาพของงานออกมาดีมันก็ไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วย

>>สามารถติดตามบทความต่าง ๆ ของ KACHA ได้ตามนี้เลย<< 

Sponsered (โฆษณา)
By |2023-07-21T11:07:38+07:00December 24th, 2021|Articles|

Share This Post With Others!

Title