รู้จักกับ หลังคาโซล่าเซลล์ ช่วยประหยัดจริงไหม? เหมาะกับบ้านแบบไหน?

ทำความรู้จัก โซล่าเซลล์

หลังคาโซล่าเซลล์ หรือหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ที่รับมาจากแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้น ส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้าน และการลงทุนในระยะยาว ซึ่งระบบแผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

 • ระบบออนกริด (On-Grid System) 

ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า มีแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้น เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง มาเป็นกระแสสลับ ให้ใช้งานในบ้านได้ ซึ่งระบบนี้ จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นระบบที่หลายบ้านนิยมติดตั้งกัน เพราะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้ แต่ก่อนติดตั้ง ต้องขออนุญาตก่อนเสมอ

 • ระบบไฮบริด (Hybrid)

ข้อแตกต่างระบบนี้ อยู่ที่มีแบตเตอรี่มาสำรองพลังงาน สำหรับใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และกรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามากพอเกินกว่าการใช้งานแล้ว ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานต่อในเวลาอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อบ้านไหนที่ไฟตกบ่อย ก็สามารถดึงเอาไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งานได้

 • ระบบออฟกริด (Off-Grid System)

ระบบนี้ การทำงานจะเหมือนกับ ออนกริด และไฮบริด คือ จะรับพลังงานมาเข้าอินเวอร์เตอร์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟากระแสสลับมาใช้งานในบ้าน รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าชาร์ตในแบตเตอรี่ด้วย แต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การติดตั้ง จะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน ระบบนี้ จึงเหมาะมากกับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

220826-Content-รู้จักกับหลังคาโซล่าเซลล์02

บ้านที่เหมาะกับการติดตั้งระบบ หลังคาโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง?

1. บ้านที่มีหลังคาลาดเอียงทางทิศใต้ ทิศตะวันตก หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้

เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับแสงแดด และความร้อนจากดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันตก และทิศใต้สูงสุดในแต่ละวัน เป็นระยะเวลา 8-9 เดือนโดยประมาณ หากมีพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ฝั่งดังกล่าว จะคุ้มค่ากว่าทิศอื่น ๆ

2. บ้านที่มีพื้นที่ว่าง สำหรับวางแผงโซล่าเซลล์

โดยปกติแล้วก่อนติดตั้ง เจ้าของบ้านควรทราบความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม เพื่อประเมินได้ว่าควรต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดกี่แผง แต่ละแผงมีสเปคเท่าไหร่

3. บ้าน หรือสำนักงาน ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมาก

พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สามารถผลิตได้ช่วงกลางวัน หากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรืออาคารสถานที่ มุ่งเน้นการใช้งานกลางวัน ก็จะช่วยส่งกระแสไฟฟ้าได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองในแบตเตอรี่ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ จึงคุ้มค่ามากและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงาน, Home Office, คาเฟ่, ร้านอาหาร ที่โดยปกติจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้สำนักงานจำนวนมาก หรือบ้านไหนมีผู้สูงอายุ มีเด็ก ที่ปกติต้องอยู่บ้านทั้งวัน และใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ก็เหมาะสมเช่นกัน

4. บ้านที่กระแสไฟตกบ่อย

แม้ปัจจุบันในประเทศไทย ไฟฟ้าได้เข้าถึงเกือบทุกพื้นที่แล้ว ในชุมชนเมืองบางพื้นที่ ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมักเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟตกบ่อยครั้ง การมีพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถผลิตได้เองด้วยแผงโซล่าเซลล์ จึงเป็นเสมือนตัวช่วยประกันความเสี่ยงในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

5. บ้านสวนสนามกว้าง สายไฟไปไม่ถึง

โซล่าเซลล์ ไม่ได้มีเฉพาะแบบแผงสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาเท่านั้น ยังมีในรูปแบบอื่น ๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น ไฟตกแต่งสวน โคมไฟโซล่าเซลล์ แบบฝังพื้น โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แบบปักสนาม ที่สะดวกสำหรับบ้านสนามหญ้ากว้าง ๆ จึงไม่จำเป็นต้องเดินระบบสายไฟออกไกลนอกบ้าน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดอันตรายจากการต่อสายไฟออกมากลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

sponsored (โฆษณา)
220826-Content-รู้จักกับหลังคาโซล่าเซลล์03

อุปกรณ์ วิธีติดตั้ง หลังคาโซล่าเซลล์ ทำได้อย่างไร?

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ (Photovoltaic/PV) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงแดด ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยก่อนจะตัดสินใจเลือกขนาดของแผง ต้องทราบก่อนว่า เราต้องการผลิตกระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด และต้องใช้ขนาดกำลังวัตต์ไหน จึงจะเหมาะสม ซึ่งมีจำหน่ายตั้งแต่ ขนาด 10-285 วัตต์ แต่ควรเลือกแผงโซล่าเซลล์ ให้มีกำลังไฟมากกว่าการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 20% รวมถึงอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ จะอยู่ที่ 25 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานถึง 10 ปี ประสิทธิภาพการผลิตไฟ ก็จะลดลงไปตาม ดังนั้น ก่อนจะเลือกต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วย โดยแผง หลังคาโซลาร์เซลล์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ
 • โมโน โซลาร์เซลล์ (Mono Solar Cell) ทำมาจาก Silicon ที่มีความบริสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงกว่าแผงชนิดอื่น ๆ แม้อยู่ในภาวะแสงแดดน้อย มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดถึง 25 ปี
 • โพลีโซลาร์เซลล์ (Poly Solar Cell) ทำมาจากผลึก Silicon เหมือนกัน แต่ขั้นตอนการผลิตแตกต่างกัน มีคุณสมบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีน้อยกว่าแผงแบบโมโน มีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี
 • อะมอร์ฟัสโซลาร์เซลล์ (Amorphous Solar Cell) เป็นการนำเอาสารที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ามาฉาบเป็นแผ่นฟิลม์บาง ๆ เป็นแผงที่มีราคาถูกที่สุด แต่การผลิตกระแสไฟฟ้า และอายุการใช้งานจะน้อยกว่าชนิดอื่น ๆ
 • เครื่องแปลงไฟ (Inverter) อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนกระไฟฟ้า ควรเลือกกำลังวัตต์ให้มากกว่ากำลังวัตต์ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งหมดในบ้าน ประมาณ 30-40% ปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ Off grid inverter และ On grid inverter
 • แบตเตอรี่ (Battery) อุปกรณ์สำหรับเก็บไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด คือ แบตเตอรี่แบบจ่ายประจุสูง (Deep discharge battery) มีคุณสมบัติในการจ่ายพลังงานในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่อง โดยที่ไม่เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่
 • เครื่องควบคุมการชาร์จไฟ (Solar control charger) ทำหน้าที่คุมแรงดัน และกระแสไฟฟ้า ที่เข้าสู่แบตเตอรี่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเครื่องควบคุมชาร์จที่ดี จะสามารถรีดพลังงานจากแสงแดดไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้มากที่สุด โดยราคา มีตั้งแต่หลักร้อย จนถึงหลักหมื่น
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Over Current Protection & Accessaries)

วิธีติดตั้งหลังคา โซล่าเซลล์

 1. แบบขั้นยึดกับจุดยึดเดิมของหลังคา สำหรับหลังคาที่มีน๊อตยึดอยู่แล้ว : อาศัยจุดยึดเดิม ซึ่งเป็นน็อตอยู่แล้ว ข้อดี คือ ไม่ต้องทำการเจาะหลังคา และง่ายในการติดตั้ง
 2. แบบเจาะกระเบื้องหลังคา : ข้อดี คือ มีจุดยึดที่แข็งแรง และเลือกตำแหน่งติดตั้งได้ง่าย แต่ต้องใช้กาวยิงซิลิโคน
 3. แบบสอดใต้กระเบื้อง : อาศัยสอดจากช่องว่างของกระเบื้อง ข้อดี คือ ไม่ต้องเจาะ หรือรื้อน็อตเดิมเลย

เป็นอย่างไรบ้างกับ หลังคาโซล่าเซลล์ ที่เรานำมาฝากกัน คงทำให้หลาย ๆ คน รู้จักกันมากขึ้น และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น ก็ทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่ศึกษาหาข้อมูล และคำนวณจำนวนที่จะใช้ให้ดี บอกเลยว่า ช่วยประหยัดไฟ และเป็นอีกหนึ่งทางตัวเลือกที่จะนำไปใช้ในบ้านกันมากขึ้นอย่างแน่นอน ????

อยากรู้จัก โซล่าเซลล์ให้มากขึ้น สามารถอ่านบทความดี ๆ เรื่องน่ารู้ “โซล่าเซลล์” ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร? ได้เลย

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้าจาก KACHA คลิกเลย

อ้างอิงข้อมูลจาก baanlaesuan.com, scgbuildingmaterials.com, homedeedee.com

Sponsered (โฆษณา)