การแยกขยะ วิธีคัด แยกขยะ ก่อนทิ้งที่ไม่ควรมองข้าม ทำได้อย่างไร?

❝ ในภาวะที่โลกต้องการภูมิคุ้มกัน และอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ สิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรสร้างให้เป็นนิสัย และเพื่อเป็นฮีโร่ได้ง่าย ๆ ในแบบของตัวเอง คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม สิ่งที่หนึ่งที่เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวที่สุด คือ การแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถังนั่นเอง ทำได้ไม่ยาก ทำแล้วได้ประโยชน์ต่อตัวเรา และสิ่งแวดล้อมได้อีกเยอะเลยทีเดียว ❞

ตาม KACHA ไปรู้จัก วิธีคัด แยกขยะ ก่อนทิ้งกันดีกว่า ว่าจะเป็นแบบไหนบ้าง

ทำไมต้อง คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง?

คนไทยส่วนใหญ่ มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไป ทำให้การคัดแยกขยะก่อนการนำไปรีไซเคิล และการกำจัดเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ขยะพลาสติกปนเปื้อนที่ไม่ถูกแยกตั้งแต่ต้นทาง ส่วนใหญ่กลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ หรือถมกลางแจ้ง ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมานั่นเอง

210827-Content-แยกขยะ การแยกขยะ 02

นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นของจำพวกพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ เศษวัสดุเหลือใช้ เศษอาหาร ยังมีของจำพวกขยะอันตรายที่ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะอื่น ๆ เช่น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ที่สามารถปล่อยสารเคมีไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายดาย

การสร้างขยะเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควร คัดแยกขยะ ตามประเภทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะ ที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกด้วย

วิธี การแยกขยะ ตามประเภททำได้อย่างไร?

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทควรใส่ไว้ในถุงเดียวกัน อาจจะเป็นถุงดำ หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ และมัดปากถุงให้สนิท ก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะที่แบ่งประเภทของขยะนั้น ๆ ไว้แล้ว ได้แก่

  • ขยะทั่วไป

ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้ จะเป็น “สีน้ำเงิน” 

ขยะทั่วไป เป็นขยะจำพวก เศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

  • ขยะรีไซเคิล

ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้ จะเป็น “สีเหลือง”

ขยะรีไซเคิล มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอม เพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้ จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

210827-Content-แยกขยะ การแยกขยะ 03
  • ขยะเปียก

ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้ จะเป็น “สีเขียว”

ขยะเปียก เป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้ อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

  • ขยะอันตราย

ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้ จะเป็น “สีแดง”

ขยะอันตราย ที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้ จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

ประโยชน์ของการแยกขยะนั้น มีหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สามารถลดความเสี่ยงจากสารอันตราย หรือไมโครพลาสติกที่มาจากพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือด้านการเงิน จากการแยกขยะรีไซเคิล แล้วนำไปขายแหล่งรับซื้อ ก็สามารถสร้างรายได้เข้ากระเป๋า รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงสารพิษอันตราย ปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมได้

การลดขยะที่ต้นทาง ช่วยลดปัญหามลภาวะขยะ ได้จริงหรือ?

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน การช่วยลดปัญหานี้ให้เบาลงได้ คือ การเริ่มสร้างจิตสำนึกของตนเองก่อนทิ้งขยะทุกครั้ง ควรแยกถังขยะออกไปตามประเภทของขยะ เพื่อการจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปที่ง่ายลง โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีวิธีการลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ด้วยวิธี ดังนี้

  • ลดการใช้งาน (Refuse)

หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ วัสดุห่อหุ้มสินค้า ที่จะสร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เช่น ถุงหิ้วพลาสติก กล่องโฟม หรือสิ่งที่ใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งสร้างปริมาณขยะมากขึ้น และย่อยสลายได้ยากนั่นเอง

  • นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

การนำบรรจุภัณฑ์ หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่กลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาขยะได้ดีเลยทีเดียว

  • นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปริมาณขยะ และมลพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า โดยนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้งาน หรือขายออกสู่ตลาดได้

210827-Content-แยกขยะ การแยกขยะ 04

เราเห็นแล้วว่าปัญหาขยะล้นเมืองนั้น มีสาเหตุมาจากพวกเราทุกคนที่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรา ดังนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะลงด้วยตัวของเราเอง ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัด หรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้

เราต่างรู้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก แต่การ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มได้จากตัวเราเอง หากสิ่งแวดล้อมดี ก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งปลอดภัยมากขึ้น เพราะใคร ๆ ต่างก็อยากอยู่ในบ้านที่สวยงาม และสะอาด ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มที่เราลงมือทำ ซึ่งเรื่องเล็ก ๆ ที่ทำในวันนี้ อาจเป็นหนึ่งในเรื่องดี ๆ ที่ช่วยให้วิกฤตการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ง่ายขึ้นนั่นเอง อย่าลืมนำ วิธีการแยกขยะ ที่เราได้ให้ความรู้นี้ นำไปใช้กันด้วยนะจ๊ะ ????

สามารถติดตามบทความต่าง ๆ ของ KACHA ได้ตามนี้เลย