ฮาร์ดบอร์ด (Hardboard) ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแผ่นที่ทำจากขยะประเภทต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมกระดาษไม้ และงานไม้โดยการกดร้อนด้วยสารเติมแต่งต่าง ๆ คือ แผ่นใยไม้อัด แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติ และคุณสมบัติทางกายภาพ ในบทความนี้ KACHA จะพาไปรู้จักกับ ฮาร์ดบอร์ด ให้มากขึ้นกัน


ฮาร์ดบอร์ด คืออะไร?

ฮาร์ดบอร์ดใช้ wet-process ในกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการนำชิ้นไม้สับมาผ่านการบดแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นเปียก จากนั้นอัดที่ความดัน และอุณหภูมิสูง จะได้เป็นแผ่นฮาร์ดบอร์ด จึงค่อยนำไปอบร้อน และอบชื้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความเข้ม สีบอร์ด

210715-Content-ฮาร์ดบอร์ด(Hardboard)-กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน02


ฮาร์ดบอร์ด (hardboard) หรือแผ่นใยไม้อัดแข็ง เป็นไม้วิศวกรรมประเภทหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับไม้ MDF แต่มีความหนาแน่น และความแข็งแรงสูงกว่า โดยผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยน้ำ แล้วอัดด้วยความร้อน และแรงดันสูง โดยไม่ใช้กาวเป็นประสาน ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ บางยี่ห้อใช้กาวเป็นตัวประสานก็ได้ แต่จะมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งแตกต่างจากไม้อัด และปาร์ติเกิลบอร์ด ที่ผลิตจากไม้หลายชนิด หรือชนิดเดียวกัน ผ่านกระบวนการปอก ฝาน และอัดโดยใช้กาวเป็นตัวประสาน


จุดเด่นของ hardboard

ฮาร์ดบอร์ดมีจุดเด่นทั้งในด้านลักษณะกายภาพภายนอกของตัวผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติทางความแข็งแรง กล่าวคือ 

 • มีพื้นที่ผิว 2 ด้านต่างกัน คือ ผิวเรียบ และด้านตะแกรง สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย
 • มีความแข็งแรงสูง ดัดโค้งงอได้ง่าย
 • เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี
 • ไม่เป็นอันตราย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการเติมสารเคมีลงไปในกระบวนการผลิต

เนื่องจากคุณสมบัติทางความแข็งแรงของฮาร์ดบอร์ด และลักษณะเฉพาะที่มีผิวหน้าทั้งด้านเรียบ และด้านตะแกรง ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ใช้เป็นฐานรองพัดลม และใช้ในการผลิตกรอบรูป นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทดแทนไม้จริงได้อีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมของเล่น เป็นต้น

sponsored (โฆษณา)


การนำฮาร์ดบอร์ด ไปใช้งาน

ปัจจุบันได้มีการคิดค้นและพัฒนาปรับปรุง Hardboard (ฮาร์ดบอร์ด) ให้มีความหนาที่หลากหลาย ทนต่อความชื้นสูงได้ดีขึ้น ทำให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่มีความจำเป็นต้องสร้างที่พักอาศัยในสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น ประเทศแถบหมู่เกาะต่าง ๆ นิยมนำ Hardboard ไปเป็นวัสดุที่ใช้ก่อสร้างที่พักอาศัย อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ราคาไม่สูง และไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์ในการผลิต ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย

210715-Content-ฮาร์ดบอร์ด(Hardboard)-กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน03


ข้อจำกัดของฮาร์ดบอร์ด เกี่ยวกับการนำไปใช้งาน

 • ไม่สามารถใช้กับบริเวณที่มีความชื้นสูงมาก ๆ ได้ เนื่องจาก ฮาร์ดบอร์ดอาจเกิดการโก่งได้
 • ด้านตะแกรงมีฝุ่นค่อนข้างมาก
 • เนื่องจากฮาร์ดบอร์ดมีความแข็งแรงมาก ทำให้ยากต่อการตัด และกรีด

Hardboard สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 • วัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์ปกป้องสินค้า
 • วัสดุปิดผิว เพื่องานเฟอร์นิเจอร์
 • แผ่นฉนวนรถยนต์ ทำตู้ลำโพงวิทยุ และโทรทัศน์
 • ทำกรอบรูป ฯลฯ

???????? ขนาดของแผ่น Hardboard ขนาดมาตรฐานของฮาร์ดบอร์ด คือ ขนาด 4 x 6 ฟุต (หนา ⅛ นิ้ว) และขนาด 2 x 12 ฟุต (หนา ¼ นิ้ว)

210715-Content-ฮาร์ดบอร์ด(Hardboard)-กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน04


วิธีใช้งาน Hard board

 1. ควรเตรียมฮาร์ดบอร์ด หรือแผ่นใยไม้อัดแข็งก่อนการนำไปใช้งาน โดยใช้ผ้า หรือแปรงชุบน้ำเช็ดด้านหลังของแผ่น (ด้านลายตระแกรง) ให้เปียกโดยทั่วแผ่น แล้วประกบด้านหลังไว้ด้วยกัน ตั้งกองไว้ แล้วคลุมด้วยกระดาษหนา หรือผ้ากระสอบ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วจึงนำไปใช้งาน เพื่อให้เวลานำไปใช้งานจะได้เรียบและตึงอยู่เสมอ
 2. การวางเคร่า สำหรับไม้เรียบที่มีความหนา 3 มม. จะต้องมีระยะห่างระหว่างเคร่า ไม่เกิน 40 ซม. (16″) และสำหรับความหนา 4 มม. ขึ้นไป ควรมีระยะห่างระหว่างเคร่า ไม่เกิน 50 ซม.
 3. แผ่นฮาร์ดบอร์ด แผ่นใยไม้อัดแข็ง สามารถใช้กับตะปู น๊อต และสกรูได้ทุกชนิด การตอกตะปูไม้เรียบให้ตอกตะปูห่างจากขอบประมาณ 6 มม. (¼”) และตอกให้ห่างกันประมาณ 12-13 ซม. (5″) และห้ามตอกตะปูเฉียง


ก่อนเลือกใช้งานฮาร์ดบอร์ด อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนการใช้งานด้วย เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเอง ????

>>สามารถติดตามบทความต่าง ๆ ของ KACHA ได้ตามนี้เลย<< 

Sponsered (โฆษณา)