ประเภทของ เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

เครื่องจักรอุตสาหกรรม ตัวช่วยทุ่นแรง เพิ่มความรวดเร็วในผลิต ที่สำคัญคือมีความแม่นยำสูง หลาย ๆ ธุรกิจจึงต้องมีไว้ครอบครอง

วันนี้ KACHA จะพาไปทำความรู้จักความหมาย และ ประเภทของเครื่องจักรอุตสาหกรรมว่าเป็นอย่างไร? จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปดูกัน!

เครื่องจักรอุตสาหกรรม คือ?

เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machine) คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน เช่น พลังงานเชิงกล เคมี ไฟฟ้า ความร้อน หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน เครื่องจักรถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง บ่อยครั้งมักถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในอดีต “เครื่องจักร” ต้องมีส่วนที่สามารถขยับหรือเคลื่อนที่ได้ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Technology) ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น ทำให้เครื่องจักรไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับหรือเคลื่อนที่ได้ เพียงแค่ใช้พลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งขับเคลื่อนก็เพียงพอ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง?

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง

          เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีหลายชนิด สามารถจำแนกประเภทได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามการใช้งาน แบ่งตามลักษณะ แบ่งตามพลังงานที่ขับเคลื่อน ฯลฯ ในบทความนี้เราจะแบ่ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม ตามการใช้งานและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

1. เครื่องจักรอุตสากรรมงานยกและขนถ่าย

การขนถ่ายวัสดุ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า ตลอดจนพื้นที่เก็บของต่าง ๆ เราต้องเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายให้เหมาะสมกับวัสดุหรือสินค้า เพื่อให้การยก เคลื่อนย้าย ขนถ่ายวัสดุให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไปหรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด ยกตัวอย่างเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ย้ายสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รอก เครน รถยก ลิฟต์ และเทาเวอร์เครน

เครื่องจักรอุตสากรรม รอก
เครื่องจักรอุตสากรรม เครน

2. เครื่องจักรอุตสากรรมงานดิน/งานถนน

การทำถนนมีกระบวนการและขั้นตอนที่หลากหลาย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานดินและงานถนนจึงมีหลายชนิด ทั้งงานขุด ขูด บด อัด ตกแต่งผิว และขนย้าย ยกตัวอย่าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถตัก เครื่องจักรสำหรับงานขุด รถบด รถขูดอุ้มดิน รถเกรด เครื่องไสถนน รถปูคอนกรีตแอสฟัลต์ รถพ่นยาง เครื่องปูยางมะตอย ฯลฯ

เครื่องจักรอุตสากรรมงานดิน/งานถนน

(รถเกรด/รถดัมพ์ขนดิน/รถบด)

sponsored (โฆษณา)

3. เครื่องจักรอุตสาหกรรมงานขุดเจาะ

เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองานอุโมงค์ ได้แก่ แดร็กไลน์ เครื่องอัดลม เครื่องเจาะหิน เครื่องเจาะอุโมงค์ เครื่องดันท่อ แบ็กโฮ รถตักหน้า-ขุดหลัง

เครื่องจักรอุตสาหกรรม ขุดเจาะ

(เครื่องเจาะหิน)

4. เครื่องจักรอุตสากรรมงานคอนกรีต

คอนกรีตเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์กับน้ำ/น้ำยาผสมคอนกรีต) ผสมกับ วัสดุผสม (ทราย หิน หรือ กรวด) เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นของแข็งที่มีความแข็งแกร่งและรับน้ำหนักได้มากขึ้น เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานคอนกรีต เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องพ่นปูนทราย เครื่องปั๊มคอนกรีต เครื่องยิงคอนกรีต รถคอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ

เครื่องจักรอุตสากรรม งานคอนกรีต

(เครื่องผสมคอนกรีต/รถโม่ผสมปูน)

5. ครื่องจักรอุตสาหกรรมอุปกรณ์ผลิตอาหาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร ต้องเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสอาหารโดยตรง เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนจากสารอันตราย ยกตัวอย่างเครื่องจักรกลประเภทนี้ เช่น เครื่องบดกระดูก เครื่องสไลด์หมู เครื่องคัดขนาด เครื่องผสม เครื่องปอกเปลือก ฯลฯ

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอุปกรณ์ผลิตอาหาร

(เครื่องคัดแยกเมล็ด)

Sponsered (โฆษณา)

6. เครื่องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ์

งานพิมพ์ (Printing) คือ กระบวนการในการสร้างข้อความ ตัวอักษร และรูปภาพโดยใช้แบบฟอร์มหรือเทมเพลตเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  ในปัจจุบันการพิมพ์เสมือนเป็นหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ เพิ่มยอดขาย กระตุ้นการตลาดให้หลายวงการ ยกตัวอย่าง เครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทนี้ เช่น เครื่องอ่านภาพ  เครื่องคัดสำเนา เครื่องเย็บเล่ม เครื่องคัดลอก เครื่องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์ทองกระดาษ เครื่องพิมพ์แพ็ก ฯลฯ

เครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่

(เครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่)

7. เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างการผลิตต่อเนื่องครบวงจร ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ การผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อม ตกแต่ง ตลอดจนการออกแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นเสื้อผ้า ผ้าสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอสําเร็จรูปอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ยกตัวอย่าง เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เครื่องจัดเส้นด้าย อุปกรณ์สำหรับทอผ้า เครื่องถัก ชุดเครื่องพิมพ์ผ้า เครื่องขึงผ้าสกรีน  ตู้อบงานสกรีน ตู้ไฟถ่ายบล็อคสกรีน เครื่องทำกระดุม เครื่องทอ  เครื่องปั่นด้าย เครื่องย้อมสี ฯลฯ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องทอ

(เครื่องทอผ้าอัตโนมัติ)

8. เครื่องจักรอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเคมี

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผลิตเคมีภัณฑ์ เครื่องผลิตวัตถุเคมี เครื่องผลิตเภสัชกรรม เครื่องผลิตกรดไนตริก เครื่องผลิตดินระเบิดทีเอ็นที ฯลฯ

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเคมี

(เครื่องผลิตเคมีภัณฑ์)

sponsored (โฆษณา)

เครื่องจักรอุตสากรรมที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร?

เครื่องจักรอุตสากรรมที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

เครื่องจักรอุตสากรรมที่ดี ต้อออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้วัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ตัวเครื่องทำงานถูกต้อง แม่นยำ รองรับชั่วโมงการทำงาน มีระบบป้องกันความปลอดภัย มีข้อแนะการใช้ คำเตือน และวิธีบำรุงรักษา ตอบโจทย์การใช้งานตามที่ผู้ผลิตระบุ มีการรับประกันสินค้า และ บริการหลังการขาย

จะเห็นว่า ประเภทของเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมากมายหลายชนิด หากทุกคนตัดสินใจซื้อแล้วก็อย่าลืมศึกษา วิธีใช้ ข้อแนะนำ คำเตือนต่าง ๆ อย่างละเอียด เพราะแม้ว่าเครื่องจักรเป็นจะเป็นตัวช่วยที่ดีมาก ๆ ในวงการอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมาก ๆ เช่นกัน ดังนั้น เราจึงต้องใช้ให้ถูกวิธี ระมัดระวัง และมีสติตลอดเวลา เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัย และได้งานที่มีประสิทธิภาพทุกครั้งที่ใช้งาน

ขอบคุณข้อมูลจาก : SUTHONG MACHINERY

Sponsered (โฆษณา)