เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย มีกี่ประเภท เลือกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย มีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ KACHA มีคำตอบ
ใครอยากบำบัดน้ำเสีย ให้กลายเป็นน้ำดี เพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ ให้เหมาะสมแล้วละก็ ห้ามพลาดเด็ดขาด !

เครื่องเติมอากาศ คือ

เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศ คือ อุปกรณ์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย โดยการเพิ่มออกซิเจนเข้าไป ทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำสะอาด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มักติดตั้งแบบทุ่นลอย หรือ ยึดติดกับแท่น

เครื่องเติมอากาศใช้งานที่ไหนได้บ้าง

เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย
  • บ่อน้ำสวนสาธารณะ

เพื่อให้น้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างสดชื่น เต็มปอด

  • บ่อบำบัดน้ำเสีย

ไม่ว่าจะเป็น โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงาน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ให้กลายเป็นน้ำสะอาด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา

กุ้ง ปลา ย่อมปล่อยของเสียออกมาตามธรรมชาติ หากใครทำบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ควรติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเติมออกซิเจน ทำให้น้ำในบ่อสะอาด กุ้ง ปลา สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium

ใช้เติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำ เพื่อให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม สำหรับให้สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

เครื่องเติมอากาศ มีกี่ประเภท

เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย

ในท้องตลาด เครื่องเติมอากาศมี 4 ประเภท ด้วยกัน ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีฟังก์ชั่น ประสิทธิภาพในการใช้งาน และ ราคา ที่แตกต่างกัน คือ

1. เครื่องเติมอากาศที่ผิวหน้า (Surface Aerator)

ทำหน้าที่ตีน้ำที่ระดับผิวบน ให้กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นมาสัมผัสกับอากาศ เพื่อรับออกซิเจน เป็นการกวนน้ำให้ผสมกันเพื่อกระจายออกซิเจน และ กวนสารในน้ำเสียให้ทั่วบ่อ มักทำเป็นรูปแบบของ เครื่องเติมอากาศแบบใบพัด หรือ กังหันตีน้ำ

2. เครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใต้น้ำ (Turbine Aerator)

ลักษณะการทำงานผสมกัน ระหว่างระบบเป่าอากาศ และ ระบบเครื่องกลเติมอากาศ กล่าวคือ อากาศหรือออกซิเจนจะถูกเป่ามาตามท่อที่ใต้ใบพัดตีน้ำ แล้วใบพัดเทอร์ไบน์ (Turbine) ก็จะตีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายไปทั่วถังเติมอากาศ จึงให้ออกซิเจนสูง แต่มีราคาแพง และ ต้องการการบำรุงรักษา มากกว่าแบบอื่น

3. เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator)

มีลักษณะผสมกัน ระหว่างเครื่องสูบน้ำ (Pump) เครื่องดูดอากาศ (Air Blower) และ เครื่องตีอากาศ ผสมกับน้ำ (Disperser) อยู่ในเครื่องเดียวกัน แต่มีข้อจำกัดด้านการกวนน้ำ (Mixing)

4. เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด (Jet Aerator)

มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 หัวฉีดใต้น้ำ (Venturi Ejector) และ แบบที่ 2 หัวฉีดผิวน้ำ (Water Jet Aerator)

  • แบบหัวฉีดใต้น้ำ (Venturi Ejector) อาศัยเครื่องสูบน้ำแบบใต้น้ำ ฉีดน้ำผ่านท่อที่มีรูปร่างเป็น Venturi เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ำ จนกระทั่งเกิดแรงดูดอากาศจากผิวน้ำลงมาผสมกับน้ำ ทำให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจน เหมาะสำหรับน้ำเสียที่ไม่มีเศษขยะ หรือ ของแข็งขนาดใหญ่ ที่อาจเข้าไปอุดตันในท่อ Venturi ได้ง่าย
  • แบบหัวฉีดผิวน้ำ (Water Jet Aerator) เป็นการสูบฉีดน้ำลงบนผิวน้ำ จากถังเติมอากาศด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดการกระจายของอากาศลงไปตามแรงฉีดเข้าไปในน้ำ เพิ่มออกซิเจน ช่วยบำบัดน้ำเสียได้เร็วขึ้น

เลือก เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เครื่องเติมอากาศ

เทคนิคในการเลือก เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย อาจพิจารณาจากสถานที่ใช้งานเป็นหลัก ว่ามีความกว้าง ความลึกเท่าไหร่ เพื่อให้เครื่องเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น

  • บ่อน้ำสวนสาธารณะ นิยมใช้เครื่องเติมฟองอากาศที่ผิวหน้า เช่น เครื่องเติมฟองอากาศแบบใบพัด เครื่องเติมฟองอากาศแบบกังหันตีน้ำ เพื่อกระจายออกซิเจนและกวนสารในน้ำเสียให้ทั่วบ่อ
  • บ่อบำบัดน้ำเสีย ในโรงบำบัดน้ำเสีย โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควรใช้เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดใต้น้ำ (Venturi Ejector) เพื่อเติมอากาศล่วงหน้า ป้องกันการเน่าเสียของแบคทีเรีย และ ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา สามารถใช้ได้ทั้ง เครื่องเติมอากาศที่ผิวหน้า หรือ เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ โดยหากมีขนาดใหญ่ ก็อาจใช้หลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium ควรใช้เครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใต้น้ำ ซึ่งมีความสามารถในการให้ออกซิเจนสูง ทำให้สัตว์น้ำจำนวนมาก สามารถดำรงชีวิตรอดได้

รู้จัก เครื่องเติมอากาศ กันแล้ว หากใครอยากบำบัดน้ำเสีย ให้กลายเป็นน้ำดี สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำให้เหมาะสม สำหรับให้สัตว์น้ำดำรงชีวิตได้แล้วละก็ ลองไปหาซื้อเครื่องเติมอากาศมาใช้งาน รับรองว่า จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และ เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้อย่างแน่นอน


บทความที่น่าสนใจ