การจัดห้อง สำหรับลูกน้อย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเด็กเป็นวัยกำลังเรียนรู้ จึงควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการต่าง ๆ การมีห้องนอนที่ดี และเหมาะสม จึงจะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อย มีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ บทความนี้  KACHA จะพาไปดูเทคนิค การตกแต่ง “ห้องนอนเด็ก” อย่างไรให้เหมาะสม ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

หลักการในการจัดห้องนอนเด็ก มีอะไรบ้าง?

สิ่งแรกที่ควรคำนึง คือ ขนาดของห้องที่สัมพันธ์กับอายุของลูกน้อย ควรจะมีพื้นที่กว้างมากพอ ที่จะสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ และหลักในการ ตกแต่งห้องนอน ที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย มีดังนี้

ขนาดของห้องนอน

ขนาดของห้องนอนเด็ก พ่อ-แม่หลาย ๆ คน อาจมองข้าม เพราะคิดว่า ลูกยังตัวเล็ก คงไม่ต้องให้ความสำคัญกับขนาดของห้องนอนมากเท่าไหร่นัก  แต่รู้ไหมว่า ขนาดของห้องนอนสำหรับลูกน้อย มีผลต่อพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย เป็นอันดับแรก โดยที่ห้องนอนเด็ก ที่มีขนาดเหมาะสม ควรมีพื้นที่กว้างมากพอให้เด็ก สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อย่างน้อยควรมีขนาด 10 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างพ่อแม่ลูก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะทางด้านร่างกายนั่นเอง 

สำหรับบ้านไหนที่มีห้องเล็ก มีพื้นที่จำกัด สามารถเลือก ตกแต่งห้องนอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ทางด้านร่างกายได้ โดยการใช้เฟอร์นิเจอร์ ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก แต่ละช่วงวัย ซึ่งแน่นอนว่า เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้น จะต้องช่วยอำนวยต่อการออกกำลังกายของเด็กไปในตัว เช่น เตียง 2 ชั้น หรือฟูกที่นอน ที่วางบนพื้นสำหรับเด็กเล็ก ความสูงประมาณไม่เกิน 1 ฟุต เพื่อให้เด็กในวัยที่กำลังคลาน หรือเริ่มเดินเตาะแตะ สามารถปีนป่ายขึ้นลงได้นั่นเอง ทั้งนี้ พ่อ-แม่ต้องให้การดูแล คอยระวัง และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

220902-Content-ออกแบบห้องนอนเด็ก02

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์

การเลือกเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องนอนเด็ก ควรคำนึงถึง ความปลอดภัย ไปจนถึงรูปทรง ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยมาก่อน เป็นอันดับแรก ส่วนเฟอร์นิเจอร์ ควรมีลักษณะ ดังนี้

 • ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ ที่มีลักษณะโค้งมน ไม่มีมุมที่แหลมคม 
 • ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นยางมากกว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก เพื่อป้องกันของมีคมบาด หรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จะได้หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ 
 • ไม่ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ ที่มีน้ำหนักมากเกินไป เพื่อป้องกันการล้มทับเด็ก
 • เฟอร์นิเจอร์ จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และควรคำนึงถึงส่วนสูงของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การใช้งาน และความปลอดภัย ซึ่งถ้าหากเฟอร์นิเจอร์มีขนาดสูงใหญ่เกินไป จะเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การหยิบจับสิ่งของ ซึ่งเด็กจะต้องคอย เรียกผู้ใหญ่มาช่วยหยิบจับตลอดเวลา หรือกรณีที่ให้เด็กใช้เก้าอี้ปีน เพื่อหยิบของเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยที่ยังไม่เกิน 10 ขวบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เด็กพลัดตกจากเก้าอี้ หรือตู้ล้มทับได้นั่นเอง
 • รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกรูปทรง ที่มีความแปลกประหลาดตา จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้าน การสร้างจินตนาการ เช่น เฟอร์นิเจอร์รูปทรงเรขาคณิต จะช่วยเรื่อง การส่งเสริมทักษะการจำ ของเด็กได้ดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงใด ๆ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย

สีสันส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์

ห้องนอนเด็กที่ดี ควรคำนึงถึงสีสันที่เหมาะสม เพราะการเลือกใช้สี ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงวัย ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการ ทางอารมณ์ของลูกน้อย และทางด้านอื่น ๆ ตั้งแต่ทักษะการจดจำ การแยกสี เป็นต้น โดยสีที่ควรเลือกใช้ มีดังนี้

 • สีชมพู เป็นสีโทนเย็น ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ส่งผลให้เด็กมีอารมณ์ที่ สดใส ร่าเริง
 • สีฟ้า เป็นสีโทนเย็น ให้อารมณ์ และความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ และช่วยให้เด็กอารมณ์เย็น ไม่ใจร้อน
 • สีเขียว เป็นสีโทนเย็น แต่หากเลือกใช้สีเขียวเข้ม จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หากเลือกใช้สีเขียวอ่อน จะช่วยกระตุ้นพลังงาน
 • สีเหลือง เป็นสีโทนร้อน แต่สามารถนำมาเลือกใช้ เฉดสีอ่อน ซึ่งแสดงถึงความเบิกบาน ให้ความรู้สึกสดใส และมีพลัง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นพลังงานในตัวเด็ก ให้ Active ส่งผลที่ดีต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นด้วย
 • สีส้ม เป็นสีโทนร้อน ช่วยกระตุ้นการใช้ความคิด กระตุ้นความรู้สึก มีชีวิตชีวา และอยากเรียนรู้ อยากปลดปล่อย ซึ่งส่งผลดีทางด้าน การทำกิจกรรมอีกเช่นกัน
220902-Content-ออกแบบห้องนอนเด็ก03

มุมการเรียนรู้ในห้องนอนเด็ก

ควรจัดให้มีมุมการเรียนรู้ในห้องนอนเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน และได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านพื้นที่ในห้องนอน โดยมุมการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มุมพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และกลุ่มพัฒนาทักษะทางด้านสมอง ดังนี้

 • มุมพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย

เป็นมุมที่ช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ควรเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เช่น บ้านบอล เหมาะกับเด็กช่วงวัย 1-3 ขวบ เต็นท์ขนาดเล็ก สามารถใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3-5 ขวบ หรือของเล่นจำพวกตัวต่อ ค่อนข้างเหมาะกับเด็กตั้งแต่ 5 ขวบจนถึง 7 ขวบ เป็นต้น ในการเล่นของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ หรือการออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ ดังนั้น ควรเลือกวัสดุปูพื้น เพื่อลดแรงกระแทก ป้องกันความปลอดภัยด้วย

 • มุมพัฒนาทักษะทางด้านสมอง

สำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านสมอง สามารถส่งเสริมได้หลายวิธี เช่น การจัดโต๊ะหนังสือ ให้เด็กอ่าน หรือทำการบ้านรวมถึงวาดรูป การพัฒนาสมอง จากของเล่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส์กระดาน การ์ดคำศัพท์ หรือส่งเสริมจินตนาการ โดยการให้ขีดเขียนฝาผนัง ซึ่งจะช่วยพัฒนาการสมองของลูกน้อยให้ดีขึ้นได้แล้วยังช่วยฝึก ให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเล่น หยิบจับสิ่งของที่ต้องการด้วยตัวเอง เป็นต้น

ห้องนอนที่เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย ควรเป็นแบบไหน?

วัยเด็ก อาจจะเป็นช่วงวัยที่หลายคนมองว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องการ ตกแต่งห้องนอน แต่ในความเป็นจริงแล้วช่วงวัยนี้ คือ ช่วงวัยที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่เว้นแม้แต่ห้องนอนเลยทีเดียว เพราะมัน คือ จุดเริ่มต้นของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ห้องนอนที่เหมาะกับเด็ก แต่ละช่วงวัย สามารถแบ่ง ได้ดังนี้

ห้องนอนเด็กทารก

เด็กทารก คือ เด็กช่วงวัยแบบเบาะ โดยส่วนใหญ่ มักจะใช้ เปลนอน สำหรับทารก แล้วนำมาวางข้าง ๆ เตียง ดังนั้น ในส่วนนี้ การตกแต่งห้อง จึงมักจะเป็นส่วนของการตกแต่งห้องนอนพ่อ-แม่ และลูก เพื่อให้ดูแลลูกน้อยได้อย่างใกล้ชิด หรืออาจจะมีห้องนอนเด็ก ที่เชื่อมต่อกับห้องนอนพ่อ-แม่ สามารถเปิดประตูเข้าออกทะลุถึงกันได้ และสิ่งที่เด็กทารกต้องการ คือ อากาศที่บริสุทธิ์ สามารถหายใจได้อย่างสะดวก และอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม ฟูกที่นอน ต้องมีความนุ่มพอเหมาะพอดี เพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายมากที่สุด จะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ของลูกน้อยตั้งแต่วัยทารก การได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้ลูกน้อยหลับอย่างเต็มที่ พร้อมตื่นมาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส

นอกจากนี้ การติดเครื่องติดต่อภายในห้องนอนเด็ก ไว้ใกล้กับที่นอนเด็ก เมื่อเด็กตื่น หรือร้องไห้ ก็จะรู้ได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการดูแล หรือกรณีที่มีพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล พ่อ-แม่ก็จะสามารถ คอยสำรวจความเรียบร้อยจากพื้นที่อื่น ๆ ในบ้านได้ 

ห้องนอนเด็กช่วงวัย 2-5 ขวบ

ห้องนอนเด็กที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยนี้ มีสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษหลายเรื่อง เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่บอกบาง เริ่มตั้งแต่เด็กในวัย 2 ขวบ ถือว่าอยู่ในช่วงวัยเตรียมอนุบาล บางคนจะมีความซนเป็นพิเศษ เด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้ จะค่อนข้างตื่นเต้นกับพัฒนาการของตัวเอง ดังนั้น เขาจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วมากกว่าช่วงวัย 2 ขวบ ดังนั้น สิ่งที่พ่อ-แม่ต้องระมัดระวัง คือ เรื่องความปลอดภัย

สิ่งสำคัญ คือ เด็กในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงที่ต้องการการพักผ่อนมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สมองมีการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้น ห้องนอนเด็ก ควรเป็นห้องที่โล่งโปร่งใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น และเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ ควรหลีกเลี่ยงแบบที่มีเหลี่ยมมุมแหลมคม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ควรเป็นห้องที่เงียบ ควบคุมแสงไม่ให้สว่างจ้าจนเกินไป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการนอน การสร้างบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เช่น การเลือกใช้ตุ๊กตาที่ลูกชื่นชอบ วางบนเตียง เป็นเพื่อนนอนขณะที่ลูกนอนหลับ จะช่วยทำให้ เขารู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การจัดห้องนอนเด็กสำหรับเด็กวัย 2-5 ขวบ ยังคงต้องใช้หลักการจัดห้องที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ ทางด้านร่างกาย และทักษะอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความจำ หรือการแยกแยะ เนื่องจากช่วงวัยนี้ เป็นช่วงที่กำลังสนุกกับการเรียนรู้ เขาจะยิ่งรู้สึกตื่นเต้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นแล้ว การใช้สีในห้องที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสภาวะอารมณ์ที่ดี รวมถึงการมีภาพ เพื่อการเรียนรู้ติดไว้ที่ฝาผนัง ควรเน้นเป็นภาพสัตว์ หรือผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ ที่เด็กในช่วงวัยนี้ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ห้องนอนเด็กช่วงวัย 5-10 ขวบ

เด็กในช่วงวัย 5-10 ขวบ พัฒนาการในช่วงนี้ สื่อการเรียนรู้ และจดจำ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ จะแสดงออกถึงความต้องการ ที่เด่นชัดมากขึ้น พ่อ-แม่ จะได้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกในช่วงนี้ การจัดข้าวของเครื่องใช้ หรือการจัดห้อง อาจจะต้องเน้นสิ่งของสำหรับใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ ชั้นวางของ หรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม

การจัดโซนต่าง ๆ เพื่อเป็นโซนการเรียนรู้ และใช้เป็นพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรม ที่ลูกชื่นชอบ ถ้าหากภายในห้องนอนเด็ก มีพื้นที่มากพอ ถือเป็นเรื่องที่ดีและควรทำ นอกจากจะได้เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ของลูกแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิ จากการที่ลูกได้มีพื้นที่ และมีช่วงเวลาสำหรับทำกิจกรรมที่เขาชื่นชอบภายในห้องนอนส่วนตัว ซึ่งค่อนข้างเงียบสงบอีกด้วย

ห้องนอนเด็กช่วงวัย 10 ขวบขึ้นไป

เด็กในช่วงวัยนี้ เป็นวัยกำลังโต ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงวัยประถม เด็กมักจะมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน และหันมาสนใจตัวเองมากขึ้น การจัดห้องนอน จึงต้องเน้นเฟอร์นิเจอร์ ที่มีความจำเป็นเป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นโต๊ะทำการบ้าน โต๊ะเครื่องแป้ง กระจกเงา เพื่อการสำรวจความเรียบร้อยของตัวเอง จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊ค รวมไปถึงเครื่องดนตรีชิ้นโปรด อุปกรณ์กีฬา ที่ชื่นชอบ ซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้ จะให้ความสำคัญ และสนใจเป็นพิเศษ และมักจะนำมาเก็บไว้ในห้องนอน ดังนั้น แล้วการส่งเสริมทักษะ กรณีที่ลูกมีความสนใจทางด้านดนตรี หรือกีฬา จะยิ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้ลูกได้เป็นอย่างดี

220902-Content-ออกแบบห้องนอนเด็ก04

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ การตกแต่ง ห้องนอนเด็ก ที่เรานำมาฝากกัน เรียกได้ว่า พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก จนถึงวัยรุ่น ดังนั้น การออกแบบ การจัดห้องนอนเด็ก จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้รายละเอียด และเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืมลองไปปรับใช้กันดูนะจ๊ะ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!

เลือกดูสินค้า สินค้าจาก KACHA  คลิกเลย ????????

อ้างอิงข้อมูลจาก: condonewb.com