ไฟดับ สถานการณ์ที่พบได้บ่อย เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ต้องเตรียมเทียนไข และไฟฉายทุกครั้งที่ฝนตั้งเค้า หากไฟดับในช่วงกลางวัน ก็อาจจะไม่ลำบากเท่าช่วงกลางคืน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกกิจกรรมของการใช้ชีวิตยุคนี้ จำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้ากันทั้งนั้น บทความนี้ KACHA จึงอยากจะมาบอกถึงที่สาเหตุ ไฟฟ้าดับ พร้อมวิธีรับมือ เพื่อให้ทุกบ้านได้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดไฟดับ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ไฟดับ คืออะไร?

ไฟฟ้าดับ (power outage) เป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้บ่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก ๆ จะมีโอกาศที่ไฟดับได้สูงกว่าปกติ เป็นความเสียหายกำลังของเครือข่ายพลังไฟฟ้า ที่ไม่สามารถแจกจ่ายไปให้ผู้ใช้ได้ สาเหตุของไฟฟ้าดับในเครือข่าย เช่น อาจเกิดจากความผิดพลาดที่สถานีไฟฟ้า, ความเสียหายของสายส่งไฟฟ้าสถานีย่อย หรือบางส่วนของระบบแจกจ่าย, ไฟฟ้าลัดวงจร, ฟิวส์ขาด และสะพานไฟชำรุด ฯลฯ

220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง02

ไฟฟ้าดับนั้น ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่อาจตกอยู่ในอันตรายได้ เช่น โรงพยาบาล โรงบำบัดน้ำเสีย และเหมือง ที่จะมีการสำรองไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ที่จะทำงานโดยทันทีหลังไฟฟ้าดับ ระบบที่เสี่ยง เช่น ระบบโทรคมนาคม ที่ต้องการไฟฟ้าฉุกเฉิน ห้องแบตเตอรีของชุมสายโทรศัพท์ จะมีแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดไว้ใช้สำรอง และมีซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระหว่างไฟฟ้าดับ

สาเหตุไฟฟ้าดับ มีอะไรบ้าง?

สาเหตุของไฟดับแบ่งออกได้เป็น 6 สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน

สาเหตุแรก อาจจะเกิดจากมีระบบไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน ซึ่งจะต้องหาสาเหตุและต้นตอของไฟฟ้าลัดวงจรให้ได้ เพื่อรีบทำการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนภายในบ้าน

อ่านบทความ : ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากอะไร? มีวิธีป้องกันอย่างไร?

เกิดจากภัยธรรมชาติ

เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่จะทำให้เกิดไฟดับขึ้นได้ โดยตัวอย่างภัยธรรมชาติ ที่อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้ จะมีฝนตก มีลมพายุ ฟ้าผ่า ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ จะมีผลทำให้ฟิวส์ หรืออุปกรณ์ป้องกันเกิดการทำงานทำให้ไฟตกในระยะเวลาหนึ่ง หรือไฟดับไปเลย

220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง03

อ่านบทความ : 

เกิดจากสัตว์ต่าง ๆ

สัตว์บางชนิด ที่สามารถปีน หรือบินขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าได้ เช่น นก แมว จิ้งจก หรืองู ซึ่งสัตว์เหล่านี้ ถ้าได้ไปเกาะสายไฟฟ้า หรือลูกถ้วย จะมีโอกาส ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟช็อต ไหลผ่านตัวสัตว์ลงสู่ดิน ทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน และทำให้ไฟดับลง

เกิดจากสภาพแวดล้อม

ปัญหาไฟดับ ที่เกิดจากสภาพแวมล้อม สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเกิดการขัดข้องในส่วนของการผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เกิดการลัดวงจร ที่มีสาเหตุจากต้นไม้ที่ปลูกขึ้นตามแนวสายไฟฟ้า โดยเฉพาะต้นไม้ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยมาก และยิ่งเมื่อฝนตกมีลมแรงทำให้ลมพัดกิ่งไม้ไปแตะกับสายไฟ ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรชั่วคราว และส่งผลให้ไฟตก หรือไฟดับชั่วคราว

เกิดจากอุบัติเหตุ

ไฟดับที่เกิดจากอุบัติเหตุ ก็ยังเป็นอีกสาเหตุที่สามารถพบได้บ่อย ซึ่งอาจจะเกิดจากได้จากความประมาท ไม่รู้ ของคน เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้าจนล้มสายไฟฟ้าขาด การใช้เครื่องจักรทำงานในระหว่างที่ใกล้สายไฟฟ้า การตัดต้นไม้ที่อยู่ตามแนวเสาไฟฟ้า เป็นต้น

เกิดจากการไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า

ในส่วนนี้ เกิดขึ้นจากทางการไฟฟ้าได้ทำการตัดไฟฟ้าด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะเกิดจาก การที่ระบบไฟฟ้ามีความชำรุดกระทันหัน เช่น เกิดจากอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อเข้าไปแก้ไข หรือเกิดจากการที่การไฟฟ้า จะเข้าไปบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามพื้นที่ ซึ่งในข้อนี้ ทางการไฟฟ้าจะประกาศล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง04-edit

ผลกระทบจากไฟดับ

การใช้ชีวิตในปัจจุบันผูกติดกับการไฟฟ้าแทบทุกกิจกรรม เครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปจนถึงเครื่องมือในการทำงาน ต่างก็ต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน หากไฟดับบ่อยครั้ง ครั้งละนาน ๆ ไม่เพียงจะรู้สึกไม่สบายตัว ร้อนอบอ้าว เพราะไม่มีพัดลม เครื่องปรับอากาศ และต้องอยู่ในความมืดทำอะไรไม่สะดวกในช่วงค่ำเท่านั้น บางสถานการณ์ อาจอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ในบ้านมีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกระทบกับธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น ธุรกิจเลี้ยงปลา งานที่ใช้คอมพิวเตอร์ งานเดินเครื่องจักรและอื่น ๆ เมื่อไฟดับย่อมทำให้สินค้าในกระบวนการผลิตเสียหายไม่มากก็น้อย

เมื่อไฟฟ้าดับ ควรทำอย่างไร?

1. ค้นหาต้นเหตุของไฟดับ

เราควรจะรู้ก่อนว่าไฟดับที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเฉพาะภายในบ้านของเราเพียงหลังเดียว หรือเกิดขึ้นหลายหลังในเวลาพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เรารู้ว่าปัญหาไฟดับนั้น เกิดจากภายในบ้านของเรา หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อจะได้รู้วิธีรับมือและแก้ไขต่อไป

2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เปิดอยู่ทั้งหมด

หลังจากไฟดับเราควรรีบปิดสวิชต์ และปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเมื่อไฟฟ้ากลับมา อาจจะทำให้เกิดอาการ ไฟกระชาก และจะมีผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการไฟฟ้าที่เสถียรอย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และนอกจากนี้เป็นการป้องกันการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และลดการใช้งานไฟฟ้าโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

3. ลดการเปิดตู้เย็น

ของสดในตู้เย็นสามารถเน่าเสียได้ง่าย ซึ่งในช่วงที่ไฟดับ ตู้เย็นหยุดทำงาน แต่ความเย็นภายในตู้เย็นยังเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิได้อีกหลายชั่วโมง ดังนั้น ควรเปิดตู้เย็นให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรเปิดเลย

4. เปิดหน้าต่างบ้าง

ในสภาวะที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งพัดลมและแอร์ ถ้าปิดหน้าต่างทั้งหมด อากาศภายในบ้านก็จะไม่ถ่ายเถ ควรแง้ม ๆ หน้าต่างไว้บ้าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท และไม่อึดอัด

5. เตรียมอุปกรณ์จำเป็นในระหว่างไฟดับไว้ให้พร้อมและใกล้มือ

เช่น ไฟฉาย เทียนไข ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ หลอดไฟ LED แบบมีแบตเตอรี่ในตัว เพาเวอร์แบงค์ ชุดปฐมพยาบาล ซึ่งในระหว่างไฟดับถ้าจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวในความมืด ควรจะมีอุปกรณ์ส่องสว่างดังกล่าว เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อสำคัญ ควรจะวางเทียนที่จุดแล้วเอาไว้ในจุดที่ปลอดภัย และห่างไกลจากเชื้อไฟด้วย เพื่อลดโอกาสที่จะมีแสงสว่างมากเกินไปที่เกิดจากอัคคีภัย

220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง05

6. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ถ้าหากบ้านใกล้เรือนเคียงไฟฟ้าก็ดับเช่นเดียวกัน สิ่งที่ควรทำที่สุด คือ ติดต่อแจ้งการไฟฟ้า และรอเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขอย่างใจเย็น โดยช่องทางการติดต่อ มีดังนี้

อย่าลืม : แจ้งชื่อ-นามสกุล หรือชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหมายเลยผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก หาได้จากบิลไฟฟ้า เพราะในตัวเลขจะมีข้อมูลใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ พิกัดที่อยู่อาศัย ทำให้การเดินทางช่วยเหลือ และแก้ไขง่ายขึ้น

ชั้นวางของเหล็ก ขายดี

จัดระเบียบบ้านด้วย ชั้นวางของเหล็ก พรีเมียม ชั้นเหล็กวางของ ชั้นวางสินค้า ชั้นวางเหล็กคาร์บอน ชั้นวางสแตนเลส แข็งแรง คุ้มค่า ประกอบง่าย ทนทาน ที่ KACHA เรามีให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้จัดระเบียบสินค้าภายในคลังได้ดี สินค้ามีให้เลือกแบบหลากหลาย 

220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง06
220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง07
220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง08
220203-Content-ไฟฟ้าดับเกิดจากอะไร-มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง09

เป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่อเราได้รู้สาเหตุของไฟฟ้าดับกันแล้ว อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบในบ้านว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในเวลาที่ไฟดับไว้ในบ้านหรือยัง เพื่อเตรียมรับมือ เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น จะได้รับมือได้ทันนั่นเอง

>>สามารถติดตามบทความต่าง ๆ ของ KACHA ได้ตามนี้เลย<< 

อ่านบทความ :