5ส ในโรงงาน มีอะไรบ้าง ปรับใช้ในโกดังสินค้า โรงงาน อย่างไร

5ส ในโรงงาน มีอะไรบ้าง Kacha มีคำตอบ พร้อมแนะนำการนำ กิจกรรม 5ส ไปปรับใช้ในโกดังสินค้า โรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
ใครเป็นเจ้าของ หรือ ผู้เช่าโกดังสินค้า โรงงาน แล้วอยากให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วละก็ ห้ามพลาด

5ส คือ

5ส

5ส คือ กิจกรรมพื้นฐาน 5 ข้อ ที่จะช่วยปรับปรุงพื้นที่การทำงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความเป็นระเบียบ สะอาด น่าอยู่ และ มีความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และ มีปริมาณที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มผลกำไรหรือผลประกอบการให้แก่บริษัท

สำหรับ กิจกรรม 5ส นั้น ถูกปรับใช้ใน โกดังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตามประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป รวมถึง  ประเทศญี่ปุ่น มาก่อน ภายหลัง ประเทศไทยจึงเริ่มนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กันมากขึ้น ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยบริษัทเอ็น เอส เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแรกที่นำระบบ 5ส มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

sponsored (โฆษณา)

5ส มีอะไรบ้าง

กิจกรรม 5ส

1. สะสาง

ทิ้งของเสีย ของที่ไม่จำเป็น หรือ ไม่เป็นที่ต้องการ ออกไป เพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น ช่วยให้เวลาหาของก็ง่าย ไม่รก ดูสะอาด สบายตา โดยของเสีย ของที่ไม่จำเป็น เช่น เอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ปากกาหมึกหมด หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไม่ได้ เป็นต้น

2. สะดวก

จัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้เวลาใช้งาน จะได้ค้นเจอได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลา เสียอารมณ์ในการค้นหา เช่น เก็บเครื่องเขียนต่าง ๆ ไว้ในขวดโหล จัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ใส่ตู้ พร้อมติดป้ายกำกับเอาไว้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นเอกสารอะไร เป็นต้น

3. สะอาด

ทำความสะอาด โดยการปัดกวาด เช็ดถู โต๊ะทำงาน หรือ รอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ๆ เป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรียต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรค

4. สุขลักษณะ

คือ การรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ อยู่เสมอ โดยการคอยสะสาง สะดวก และ ในพื้นที่ทำงานของตนเองเป็นประจำ

5. สร้างนิสัย

สามารถ สะสาง สะดวก สะอาด และ เสริมสร้างสุขลักษณะ ได้เอง โดยไม่ต้องมีใครมาว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีจิตสำนึก และ รับรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์จากการปฏิบัติตาม 5ส

sponsored (โฆษณา)

ประโยชน์ 5ส

5ส

1. ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน

เมื่อทิ้งของเสีย ของที่ไม่จำเป็นออกไป จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน สามารถนั่ง เดิน เคลื่อนที่ได้สะดวกมากขึ้น โดยหากเป็นโกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยให้สต็อกสินค้าได้เยอะขึ้น วางเครื่องจักร หรือ เพิ่มโซนในการทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

2. ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน เอกสารต่าง ๆ หากถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ และ มีป้ายกำกับเขียนไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่ออยากจะใช้งาน ก็จะสามารถหาเจอได้ง่าย ส่งผลให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาไปอย่างเปล่าประโยชน์

3. ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงาน

เพราะของเสียที่ชำรุด หรือ ของที่ถูกวางอย่างระเกะระกะ อาจทำให้เวลาเดินไปมา อาจขัดขา ตกลงมา ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ จึงควรหมั่นเก็บทิ้ง จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ และ ทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุ และ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้น

4. พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง เป็นระเบียบ สะอาด และ น่าอยู่ จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้พนักงานในองค์กร อยากตื่นเช้ามาทำงาน และ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า สภาพแวดล้อมของบริษัทที่คับแคบ สกปรก และ ไม่เป็นระเบียบ

5. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้มาพบเห็น

เพราะบางครั้งก็อาจมีกลุ่มลูกค้า หรือ บุคคลภายนอก เข้ามาติดต่อทำธุรกิจ หรือ ขอดูงานเป็นกรณีพิเศษ การทำให้องค์กรหรือบริษัทของเรา มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ดูสบายตา นอกจากจะทำให้มีความน่าเชื่อถือ และ มีความเป็นมืออาชีพแล้ว ยังเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารคน บริหารองค์กร ของเจ้าของบริษัท CEO ของแต่ละที่อีกด้วย

sponsored (โฆษณา)

ปรับใช้ 5ส ในโกดังสินค้า โรงงาน อย่างไร

กิจกรรม 5ส

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของ หรือ ผู้เช่า โกดังสินค้า โรงงาน ต่าง ๆ หากอยากให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลประกอบการ สามารถนำ5สไปปรับใช้ได้ ดังนี้

1. สะสาง

 • สำรวจ : ดูว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน แล้วทำการรวบรวมเอาไว้
 • แยก : แยกสิ่งของออกมา 2 หมวด คือ ของจำเป็น กับ ของที่ไม่จำเป็น หรือ ของเสียที่ใช้ไม่ได้แล้ว
 • ขจัด : ทิ้งของที่ไม่จำเป็น หรือ ของเสียที่ใช้ไม่ได้แล้ว ออกไป

2. สะดวก

 • กำหนดของที่จำเป็น : รวบรวมของใช้ที่จำเป็นในการทำงานออกมา
 • แบ่งหมวดหมู่ : แบ่งของใช้ ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน เช่น เครื่องเขียน เอกสารต่าง ๆ
 • จัดเก็บให้เป็นระเบียบ : ทำการจัดเก็บสิ่งของให้อยู่ด้วยกัน โดยการจัดเก็บใส่ภาชนะ หรือ ตู้ ให้เรียบร้อย เช่น เครื่องเขียนใส่ขวดโหล เอกสารรวบรวมใส่แฟ้ม เก็บไว้ในตู้ เป็นต้น
 • บ่อยอยู่ใกล้นานๆใช้อยู่ไกล : หากเป็นของที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องเขียน ควรตั้งวางไว้บนโต๊ะ เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย แต่ถ้าเป็นของที่นาน ๆ ใช้ที เช่น เอกสารต่าง ๆ สามารถรวบรวมใส่แฟ้ม แล้วเก็บไว้ในตู้ไกล ๆ ได้

3. สะอาด

 • กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ : มอบหมายให้พนักงานแต่ละแผนก ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ทำงานของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการเกี่ยงทำงานขึ้น
 • ขจัดต้นเหตุของความสกปรก : ทำการตรวจสอบว่า ตรงไหนบ้างที่สกปรก และ เป็นเหตุให้พื้นที่อื่น ๆ สกปรกด้วย เช่น ตามมุมห้องต่าง ๆ มีฝุ่น หรือ หยากไย่ ที่ทำให้เกิดฝุ่นในห้องหรือไม่ แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย
 • ทำความสะอาดแม้แต่จุดเล็กๆ : ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม เพื่อให้พื้นที่ทำงานมีความสะอาดมากที่สุด
 • ปัด กวาด เช็ด ถู พื้นให้สะอาด : ใช้น้ำยาถูพื้น เครื่องดูดฝุ่น เป็นตัวช่วย จะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น และ สะอาดมากกว่าเดิม   

4. สุขลักษณะ

 • ไม่มีสิ่งของไม่จำเป็นอยู่ในพื้นที่ : หมั่นตรวจสอบสภาพพื้นที่การทำงานอยู่เสมอ ว่ามีสิ่งของไม่จำเป็นอยู่ในพื้นที่หรือไม่ หากมีให้รีบทิ้งหรือกำจัดออกไปทันที
 • ไม่มีสภาพรกรุงรัง : จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ไม่กองพะเนินจนรกรุงรัง
 • ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้าง : ทำความสะอาดทุกวัน เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกตกค้าง บนโต๊ะ หรือ พื้นที่โดยรอบ

5. สร้างนิสัย 

 • จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง 5ส เป็นระยะ ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่า
 • สร้างมาตรฐานภายในองค์กร ทำคู่มือพร้อมกับออกใบประเมิน เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก ว่ามีข้อบกพร่อง ติดปัญหาตรงไหน จะได้ทำการแก้ไขต่อไป
 • ให้รางวัลเป็นผลตอบแทน มอบบัตรกำนัล หรือ Gift Voucher ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติตามหลัก 5ส ได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำ 5ส ต่อไป

เพราะพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ น่าอยู่ จะช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ดังนั้น หากใครเป็นเจ้าของโกดังสินค้า โรงงานแล้วละก็ อย่าลืมนำ กิจกรรม 5ส ไปปรับใช้ในองค์กรกันด้วย เพื่อให้พนักงานภายในองค์กร รู้สึกมีกำลังใจ จนอยากที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


บทความที่น่าสนใจ

Sponsered (โฆษณา)