การออกแบบ As Built Drawing คือ อะไร? จำเป็นไหมก่อนสร้างโรงงาน

ก่อนสร้างโกดัง สร้างโรงงานนั้น การเขียนแบบ คือ สิ่งสำคัญที่ใช้เป็นแบบแปลนในการก่อสร้าง และกำหนดพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ นอกจาก การเขียนแบบก่อนเริ่มสร้างโรงงานแล้ว การเขียนแบบหลังก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า แบบ As-Built ก็มีความสำคัญเช่นกัน บทความนี้ KACHA จะพาไปรู้จักกับ “As Built Drawing คือ อะไร?” มีความสำคัญอย่างไรในงานก่อสร้างโรงงาน โกดังสินค้า

As Built Drawing คือ อะไร?

แบบ As Built คือ แบบบันทึกการก่อสร้าง ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ ถูกจัดทำขึ้นต่อเมื่องานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยทีมสถาปนิก กับวิศวกร และต้องผ่านการตรวจสอบโดยทีม Consult เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของงาน หรือฝ่ายซ่อมบำรุงต่าง ๆ เก็บไว้ หากมีการปรับปรุง จะได้นำแบบตัวนี้มากางดูว่า มีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่นั่นเอง

230714-Content-การออกแบบ-As-Built-Drawing02

โดยแบบAs Built Drawing อาจจะแตกต่างจากแบบก่อสร้าง Construction Drawing และ Shop Drawing ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงหน้างาน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เจ้าของงานอาจจะให้เปลี่ยนตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งโคมไฟ หรือปลั๊กไฟ ซึ่งการต่อเติมในลักษณะนี้ จะทำให้แบบที่ใช้ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับอาคารที่ก่อสร้างจริง จึงต้องนำแบบไปปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกัน

การแบ่งหมวดหมู่ของAs Built Drawing

  • แปลนพื้น

เป็นการเริ่มต้นในการเขียนแบบ เพราะแบบแปลนทั้งหมด จะถูกเชื่อมโยงมายังแบบแปลนพื้น ซึ่งแผนผัง As Built ที่ดี จะต้องแสดงรายละเอียดของแปลนทั้งภายนอก-ภายใน รวมถึงองค์ประกอบของโครงสร้างอื่น ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ครอบคลุม เช่น เสา บันได เป็นต้น

  • แปลนหลังคา

เป็นแปลนโครงร่างของหลังคา ที่ทับซ้อนอยู่ด้านบนของผนังรอบอาคาร รวมถึงรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ของหลังคา เช่น ระแนง จันทัน ตะเข้ ขื่อ เป็นต้น

  • แปลนฝ้าเพดาน

เป็นภาพที่แสดงโครงสร้างของเพดาน และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับเพดาน เช่น ไฟ ช่องระบายอากาศ หรือสปริงเกอร์ ซึ่งผังฝ้าเพดาน จะช่วยให้สถาปนิกเข้าใจโครงสร้าง และส่วนประกอบระบบไฟฟ้าที่ติดอยู่กับเพดานได้เป็นอย่างดี

  • แปลนภายนอก

จะแสดงถึงลักษณะโดยรวมของอาคาร ตั้งแต่ระดับพื้นดิน ไปจนถึงหลังคาของโครงสร้าง

  • แปลนไฟฟ้า

จะแสดงข้อมูล เกี่ยวกับระบบกำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบการสื่อสาร รวมถึงระบบการติดตั้งต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้

230714-Content-การออกแบบ-As-Built-Drawing03

ความสำคัญของAs Built ในงานก่อสร้างโกดัง โรงงาน

หากต้องการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร ในส่วนของโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ หรือการตกแต่งภายในอาคาร จะต้องตรวจสอบผ่านทางแบบAs built Drawing ก่อนเสมอ เพราะการเขียนแบบหลังการก่อสร้าง โดยในทุกขั้นตอนของการเขียนแบบAs built Drawing มีดังนี้

  1. ช่วยผู้รับเหมาให้ทำงานได้เร็วขึ้น เมื่อมีผู้รับเหมามารับงานช่วงต่อในโครงการ หากมีแบบAs built Drawing จะสามารถส่งมอบงานได้ทันที ทำให้ผู้รับเหมาสามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว  และเริ่มงานได้เร็วขึ้น
  2. ช่วยอำนวยความสะดวก การเขียนแบบAs Built Drawing เป็นการบันทึกข้อมูลทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทำให้ผู้รับเหมา สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยให้เจ้าของอาคาร ประหยัดงบประมาณการแก้ไขในอนาคตด้วย
  3. เพื่อการออกใบอนุญาต การขอใบอนุญาตต่าง ๆ บางครั้งต้องมีการแนบแบบAs build drawing เข้าไปด้วย เช่น ใบอนุญาตใช้อาคาร โดยในปัจจุบันได้มีการกำหนดการทำ สัญญา FIDIC ให้ส่งเป็นบันทึกการก่อสร้างจริง (As-Built Records) จะมีทั้งแบบก่อสร้างจริง และบันทึกรายละเอียดของการก่อสร้างจริงเอาไว้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการก่อสร้าง
  4. ตรวจสอบประวัติของโครงการได้ การเขียนแบบAs Built Drawing เป็นการบันทึกข้อมูล หลังการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง จึงทำให้มีประวัติการเปลี่ยนแปลงของการก่อสร้าง ในโครงการอย่างครบถ้วน ช่วยให้เจ้าของอาคาร สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเพิ่ม หรือลดการก่อสร้างตรงจุดไหน และช่วยควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างในโครงการที่คล้ายคลึงกัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

จบไปแล้วกับAs Built Drawing ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อนสร้างโรงงาน หรือโกดังสินค้าต่าง ๆ จะต้องมีไว้ เพราะ As Built เป็นข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ เอาไว้ ช่วยในการวางแผนจัดการการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างราบรื่น มีความปลอดภัย และช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารได้

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

KACHA ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก เช่น รอกโซ่ รอกโซ่มือสาว เครนยกของ และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจ หากคุณกำลังมองหา ผู้รับเหมา ออกแบบก่อสร้างโรงงาน โกดังสินค้าต่าง ๆ บริษัทของเรา มีบริการรับ สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้าต่าง ๆ จากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ การันตีผ่านมาตรฐานก่อสร้าง และความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างแน่นอน

เข้าชมเว็บไซต์ KACHA คลิกเลย