Automation คือ ? ทำไมถึงควรนำมาใช้ในโรงงาน โกดังสินค้า

Automation คือ อะไร ทำถึงควรนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงาน โกดังสินค้า Kacha มีคำตอบ
พร้อมพาคุณไปดูประโยชน์ที่จะได้รับ ใครเป็นเจ้าของโรงงาน โกดังสินค้า ไม่ควรพลาด !

Automation คือ

Automation

Automation คือ ระบบอัตโนมัติที่มนุษย์ตั้งโปรแกรมเอาไว้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งงานเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการใช้แรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการทำงานได้มากขึ้น มักใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ เช่น โรงงานผลิตยานยนตร์ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป – อาหารกระป๋อง โรงงานแพคสินค้า – บรรจุภัณฑ์สินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการทำธุรกิจ การทำงานในสาขาอาชีพอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น การทำการตลาด การขาย การทำบัญชี ฯลฯ เป็นต้น

Automationในโรงงาน มีอะไรบ้าง

Automation

การนำเอา Automation มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในโรงงาน โกดังสินค้าต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักร หรือ ระบบเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการผลิต การทำงานต่าง ๆ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. ระบบกึ่งอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรหรือระบบเทคโนโลยี ที่มนุษย์ตั้งโปรแกรมเอาไว้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งงานเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ทำงาน เฉพาะส่วนที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง หรือ ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ส่วนงานที่ต้องทำซ้ำ หรือ มีความซับซ้อน มนุษย์จะยังคงเป็นผู้ทำงานในส่วนนี้อยู่

ตัวอย่างการใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติในโรงงาน โกดังสินค้า เช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ใช้เครื่องจักรในการควบคุมระบบปรุงอาหาร ส่วนการเคลื่อนย้ายและบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ใช้แรงงานมนุษย์ เป็นต้น

2. ระบบอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรหรือระบบเทคโนโลยี ที่มนุษย์ตั้งโปรแกรมเอาไว้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งงานเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ทำงานทุกขั้นตอน โดยไม่มีการใช้แรงงานมนุษย์ ทำให้ระบบทำงานได้เองอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ตัวอย่างการใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงาน โกดังสินค้า เช่น โรงงานผลิตน้ำอัดลม ใช้เครื่องจักรในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผสมน้ำ การอัดลม บรรจุใส่ขวด จนถึง บรรจุใส่ลัง เตรียมจัดส่ง เป็นต้น

sponsored (โฆษณา)

“ระบบอัตโนมัติ” ประโยชน์

ระบบอัตโนมัติ

1. ลดการใช้แรงงาน

การที่อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ สามารถทำงานได้เองอัตโนมัติในทุก ๆ วัน จะช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ ทำให้เจ้าของโรงงาน โกดังสินค้า ไม่ต้องคอยบริหารจัดการ หรือ เผชิญปัญหาต่าง ๆ จากความผิดพลาดของมนุษย์ หรือ ปัญหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างลูกน้อง เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ในการทำงาน

2. ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว

ถึงแม้เครื่องจักร ระบบเทคโนโลยี แบบ Automation จะมีราคาสูงมาก ทำให้อาจต้องลงทุนไม่น้อยในตอนแรก แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วละก็ ถือว่าคุ้มค่าแน่นอน เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้แรงงานคนได้แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และ สร้างกำไรได้ในระยะยาว

3. เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น

เมื่อนำระบบอัตโนมัติมาใช้ควบคุมเครื่องจักร จะทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น โดยจากรายงานวิจัยพบว่า การใช้ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 13.6%

4. เพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า

เครื่องจักรที่ถูกควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติ นอกจากจะมีความสม่ำเสมอและแม่นยำแล้ว ยังมีความละเอียด และ มีมาตรฐานในการทำงานสูง สามารถทำงานซ้ำ ๆ และ ทำงานในรูปแบบพิเศษที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้ในขั้นตอนการผลิต ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ช่วยลดปัญหาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกระบวนการผลิต

5. ทำงานในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานได้

การใช้ระบบ Automation และ เครื่องจักร ในการทำงาน ในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานได้ เช่น ยกของหนัก ผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือ ต้องทำงานอยู่ในสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น พื้นที่เสี่ยงต่อการไวไฟ อุณหภูมิสูง จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตหรือดำเนินงานได้ แม้มีข้อจำกัดตรงส่วนนี้ได้อีกด้วย

ทำไมควรนำ”ระบบอัตโนมัติ”มาใช้ในโรงงาน โกดังสินค้า

ระบบอัตโนมัติ

ถึงแม้แรงงานคนจะยังเป็นที่ต้องการอยู่ของโรงงานและโกดังสินค้าหลาย ๆ ที่ แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าแรงสูงขึ้นทุกวัน ๆ ประกอบกับ การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีความเข้มข้นขึ้น ส่งผลให้หลาย ๆ โรงงาน โกดังสินค้า ทั่วประเทศ ลดการใช้แรงงานคน แล้วหันมาใช้Automationในการดำเนินธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ คุณภาพของสินค้า ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูง และ เป็นที่น่าพึงพอใจ

ใครเป็นเจ้าของโรงงาน โกดังสินค้า จึงควรใช้ระบบอัตโนมัติ หรือ Automation ในการดำเนินงานได้แล้ว เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มกำลังในการผลิต และ เพิ่มคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการแล้ว ยังจะเป็นการปรับตัว ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถอยู่รอดได้ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันได้อีกด้วย

Sponsered (โฆษณา)