“กฎหมายควบคุมอาคาร” รู้ไว้ก่อนสร้างโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า

By |2023-11-01T10:51:15+07:00August 14th, 2023|Articles, warehouse|

“กฎหมายควบคุมอาคาร” คืออะไร? รู้ไว้ก่อนสร้างอาคาร โกดัง และคลังสินค้า กฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งต้องรู้ก่อนการสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า อาคารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ความหมายของกฎหมายควบคุมอาคาร คืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง? มีหลักเกณฑ์และการปฏิบัติอย่างไร? ตาม KACHA

สูตรคำนวณพื้นที่รับน้ำหนัก สร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า ทำได้อย่างไร?

By |2023-11-01T11:02:23+07:00August 11th, 2023|Articles, warehouse|

สูตรคำนวณพื้นที่รับน้ำหนัก สร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า ทำได้อย่างไร? สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงานต่าง ๆ ที่กำลังจะออกแบบสร้างโกดัง โรงงาน หรืออาคารโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สิ่งที่ควรคำนึงอีกหนึ่งสิ่ง คือ การออกแบบงานพื้นให้เหมาะสมกับการใช้งานตามจริง และตามงบประมาณด้วย ในบทความนี้ KACHA จะพาไปรู้จักกับ

เรื่องต้องรู้ ระยะร่นโกดัง ระยะร่นโรงงาน ก่อนวางแปลนสร้าง มีอะไรบ้าง?

By |2023-11-16T21:41:47+07:00August 10th, 2023|Articles, warehouse|

"ระยะร่นโกดัง ระยะร่นโรงงาน" ก่อนวางแปลนสร้าง มีอะไรบ้าง? เรียกได้ว่า ในการก่อสร้างโกดัง โรงงาน หรือคลังสินค้าต่าง ๆ นอกจากกฎหมายโรงงานที่ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตในการก่อสร้างแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ คือ ระยะร่นโกดัง ระยะร่นโรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดในการควบคุมอาคาร บทความนี้ KACHA จะพาไปทำความเข้าใจเรื่อง

Title